Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00119-2019.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:PKR üzemeltetési és support szerződés
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. május 28.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum