Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00130-2019.
Ajánlatkérő neve:Testnevelési Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:TE-NEPTUN (EiiR) terméktámogatási szolgáltatás
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. június 4.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum