Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00141-2019.
Ajánlatkérő neve:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya:Debrecen, Dósa nádor tér rendezése_HNT
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2019. június 13.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum