Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00144-2019.
Ajánlatkérő neve:Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Közbeszerzési eljárás tárgya:Országos jégkármegelőző rendszer működtetése Baranya, Somogy és Tolna megyében
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. június 27.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum