Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00147-2019.
Ajánlatkérő neve:Semmelweis Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:MDQ Plus Kapilláris elektroforézis beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. július 9.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum