Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00166/2019
Ajánlatkérő neve:Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Közbeszerzési eljárás tárgya:MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. augusztus 1.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum