Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00170/2019
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Elsevier adatbázis - 2019.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. augusztus 2.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum