Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00172/2019
Ajánlatkérő neve:Semmelweis Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Avery Spirit neurostimulator beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2019. augusztus 6.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum