Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00014-2017.
Ajánlatkérő neve:HM Védelemgazdasági Hivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:Területi hírközpontok (TEHK) és MH tulajdonú kábelek fenntartása, alapépítmények bérlete (2017-2019)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. február 6.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum