Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00207/2019
Ajánlatkérő neve:Semmelweis Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:TOMOSYNTHESIS és C-View szoftver beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. október 17.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum