Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00252-2019.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Cambridge University Press Journals adatbázis 2020
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. december 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum