Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00248-2019.
Ajánlatkérő neve:Széchenyi István Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Neptun Egységes Intézményirányítási Rendszer beszerrzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. december 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum