Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00274-2019.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Népegészségügyi Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:„automat. immunkém. laboratóriumi rendszer bővítése"
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. december 23.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum