Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00270-2019.
Ajánlatkérő neve:Pannon Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:PE Neptun support (1266)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. december 23.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum