Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00263-2019.
Ajánlatkérő neve:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Közbeszerzési eljárás tárgya:CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszerhez támogatási (support) fejlesztési szolgáltatás beszerzése 2020-2021. évre
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. január 2.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum