Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00001-2020.
Ajánlatkérő neve:Állatorvostudományi Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Speciális MRI berendezés beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. január 17.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum