Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00006-2020.
Ajánlatkérő neve:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszerhez kapcsolódóan terméktámogatási szolgáltatás nyújtása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. január 20.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum