Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00014/2020
Ajánlatkérő neve:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Észak-pesti Centrumkórház - Tervezés
Jogalap:Kbt. 98. § (5)
Döntés dátuma:2020. február 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum