Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00021/2020
Ajánlatkérő neve:Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Digitális Kormányzati Ügynökség Portál működéséhez szükséges hardver, szoftver és hálózati infrastruktúra biztosítása és annak üzemeltetése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. február 19.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum