Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00025-2020.
Ajánlatkérő neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Pedagógus Monitoring Rendszer - GINOP-6.2.4.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. március 5.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum