Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00029-2020.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:SzóTudásTár adatbázis - 2020.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. március 5.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum