Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00027-2020.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:L'Harmattan Digitális Adatbázis - 2020.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. március 5.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum