Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00040/2020
Ajánlatkérő neve:Magyar Nemzeti Bank
Közbeszerzési eljárás tárgya:MATLAB szoftverek követése 1 évre és 2 db új licenc beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. március 18.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum