Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a közbeszerzések 2020. évi alakulásáról

  1. A közbeszerzések számának és értékének alakulása
    2020-ban az ajánlatkérők összesen 7431 darab eredményes (keretmegállapodás nélküli) közbeszerzési eljárást folytattak le 3263,6 Mrd Ft értékben, amely a 2019. évi adathoz, a 3430 Mrd Ft összértékhez képest mindössze 4,9%-os csökkenést jelent:

1.ábra.jpg

A közbeszerzések értékének GDP százalékában kifejezett arányainak évenkénti alakulását az alábbi grafikon mutatja:

2.ábra.jpg

Megjegyzés: Az egyes évek GDP értékeit folyó áron vettük figyelembe.
A GDP adatok forrása: KSH.

2020-ban a közbeszerzések értéke a GDP 6,9%-át tette ki, ami az elmúlt 10 év átlagával közel azonos érték. A fenti ábrából látható, hogy az elmúlt 10 évben a közbeszerzések értéke a GDP-hez mért arányt tekintve 6 százalékpont szélességű sávban, kb. 4% és 10% között mozgott.

a) Az egy eljárásra jutó érték alakulása

Mivel az eljárások értékéhez képest az eljárások száma nagyobb mértékben csökkent, így az egy közbeszerzési eljárásra jutó (átlagos) érték növekedett 2019-ről 2020-ra, ugyanis is ez az érték 2020-ban 439,2 millió Ft volt, ami 26%-kal magasabb, mint 2019-ben. Az egy eljárásra jutó átlagos érték 2020-ban a legmagasabb volt az elmúlt 10 évben, ami az ábrából is látható:

3.ábra.jpg


b) Az eljárásrendek szerinti megoszlás alakulása

2019-ről 2020-ra az uniós eljárásrendben 9,5%-kal növekedett, míg a nemzeti eljárásrendben 36,6%-kal csökkent az eljárások száma. Az uniós eljárásrendű közbeszerzések összes eljáráson belüli részaránya 2019-ről 2020-ra megnőtt (26,4%-ról 38,2%-ra), míg a nemzeti eljárásrendű közbeszerzések számának részaránya csökkent (73,6%-ról 61,8%-ra).

A közbeszerzési eljárások értékét tekintve az uniós eljárásrendben növekedés volt megfigyelhető az előző évhez képest (5,3%-os), ezzel egyidejűleg a nemzeti eljárásrendben pedig 36,7%-os volt a csökkenés mértéke. Az uniós eljárásrendű közbeszerzések értékének részaránya az összes eljárás értékén belül 2020-ban nőtt (75,9%-ról 83,9%-ra), ezzel szemben a nemzeti eljárásrendű közbeszerzések értékarányának csökkenése (24,1%-ról 16,1%-ra) volt megfigyelhető 2020-ban az előző évhez viszonyítva.

A közbeszerzések eljárásrendek szerinti megoszlását a 2019. és 2020. évben az alábbi táblázat és szemlélteti:

c) A magyar közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzet

A közbeszerzési eljárásokra jutó ajánlatok átlagos száma 2020-ban 6,7 volt, ami 1,5-tel magasabb a 2019. évi 5,2-höz képest. Az elmúlt 10 évben egy közbeszerzési eljárásra mintegy 6 darab (6,1) ajánlat jutott, amely azonban nem egyenlő az ajánlattevők átlagos számával.

A közbeszerzési piacon megfigyelhető versenyhelyzet egyik fontos jellemzője, hogy az eljárások mekkora hányadában érkezett csak egy ajánlat, amikor lényegében nem beszélhetünk versenyről. Az egyajánlatos eljárások számának aránya 2020-ban kis mértékben, 1,8 százalékponttal növekedett.

Az egyajánlatos eljárások értékének aránya a nemzeti eljárásrendben 3 százalékponttal csökkent a 2019. évi adatokhoz képest, számarányt tekintve ugyanakkor a nemzeti eljárásrendben 1,1 százalékpontos növekedés volt tapasztalható. Az értékarány tekintetében az egyajánlatos eljárások részesedése 2,5 százalékponttal csökkent az uniós eljárásrendű közbeszerzéseken belül, miközben számarányuk szintén kevesebb volt 2019-hez képest, 0,4 százalékponttal.

A megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások (HNT-k) száma 2020-ban tovább csökkent 2019-hez képest, miközben a lezárult HNT-k számának aránya a nemzeti- és uniós eljárásrendben változatlanul alacsony szinten maradt úgy, hogy értékarányuk 2020-ban mindkét eljárásrendben alacsonyabb volt, mint 2019-ben.

  1. Az EU-s támogatással megvalósult eljárások

A tájékoztató az eljárás eredményéről megnevezésű hirdetményekben az ajánlatkérőknek a támogatás konkrét összegéről nem kell számot adniuk, mindössze azt kell megjelölniük, hogy a szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e, így a Közbeszerzési Hatóság az értéket tekintve mindössze arról rendelkezik információval, hogy a megvalósított összes közbeszerzés értékének mekkora részéhez kapcsolódott uniós forrás.

2020-ban összesen 2312 db közbeszerzési eljárásban került sor európai uniós forrás felhasználására, amely darabszám szerint az összes eredményes eljárás 31,1%-át tette ki, miközben az eredményes közbeszerzési eljárások összértékének 27,3%-ához kapcsolódott a hazai mellett uniós forrás (az összes uniós támogatás mértéke azonban ennél kevesebb volt).

Az európai uniós finanszírozást tartalmazó eljárások értékének és számának aránya is csökkent a tavalyi évhez képest: az összes eredményes eljáráshoz viszonyítva az EU-s támogatást felhasználó közbeszerzések számaránya 8,8 százalékponttal volt kevesebb, értékaránya pedig 6,6 százalékponttal csökkent a 2019. évi adathoz képest. Az európai uniós forrásokhoz kapcsolódó eljárások értékének és darabszámának arányait az elmúlt 10 évben az alábbi diagram szemlélteti:

  1. A közbeszerzések eljárástípusok szerinti megoszlása

A közbeszerzések eljárástípus szerinti alakulását két fő csoportra bontva vizsgáljuk, nyilvános és nem nyilvános eljárások szerint. Az uniós eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárások esetében a nyilvános eljárások közé soroljuk a nyílt, meghívásos, tárgyalásos, a gyorsított nyílt, gyorsított meghívásos, gyorsított tárgyalásos, a koncessziós beszerzési eljárásokat és a versenypárbeszédet, a nem nyilvános eljárások közé pedig a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat soroljuk.

2020-ban az uniós eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások esetében a tárgyalásos kategória magában foglalta a felhívással induló tárgyalásos eljárásokat is, ugyanakkor a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tartalmazták a felhívás nélküli tárgyalásos eljárásokat és a koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli eljárásokat is.

A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások esetében a nyilvános eljárások közé soroljuk a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos eljárásokat, a Kbt. 113. § szerinti nyílt, meghívásos és tárgyalásos eljárásokat, a Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárásokat és a koncessziós beszerzési eljárásokat, a nem nyilvános eljárások közé pedig a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat, illetve a Kbt. 115. § szerinti eljárásokat.

Eljárások típusa

Uniós és Nemzeti eljárásrend együtt, 2020. év

Eljárások száma
(db)

(%)

Eljárások értéke
(Mrd Ft)

(%)

Nyilvános

5341

71,9%

2957,4

90,6%

Nem nyilvános

2090

28,1%

306,2

9,4%

Összesen

7431

100%

3263,6

100%


a) Az uniós eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzések adatai

2020-ban az uniós eljárásrendben a közbeszerzési eljárások száma 2841 db-t tett ki, az összértékük pedig 2739,7 Mrd Ft-t jelentett. Az uniós eljárásrendű közbeszerzések nyilvános és nem nyilvános eljárások szerinti megoszlását a 2020. évben az alábbi táblázat szemlélteti:

Eljárások típusa

Uniós eljárásrend 2020. év

Eljárások száma
(db)

(%)

Eljárások értéke
(Mrd Ft)

(%)

Nyilvános

2667

93,9%

2643,4

96,5%

Nem nyilvános

174

6,1%

96,3

3,5%

Összesen

2841

100%

2739,7

100%


Az uniós közbeszerzések számának és értékének eljárás-típusonkénti részletes alakulását a 2019. és a 2020. évben az alábbi táblázat mutatja:

Az eljárások száma és értéke az eljárások típusa szerint az UNIÓS eljárásrendben a 2019. és 2020. évben

Eljárások típusa

2019. év

2020. év

Eljárások száma (db)

(%)

Eljárások értéke (Mrd Ft)

(%)

Eljárások száma (db)

(%)

Eljárások értéke (Mrd Ft)

(%)

Nyilvános

Nyílt

2118

81,6%

1946

74,8%

2394

84,2%

2178,2

79,5%

Nyilvános

Meghívásos

7

0,3%

6,9

0,3%

24

0,8%

167,1

6,1%

Nyilvános

Tárgyalásos

224

8,6%

401,3

15,4%

174

6,1%

227,6

8,3%

Nem nyilvános

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

156

6%

212,9

8,2%

174

6,1%

96,3

3,5%

Nyilvános

Gyorsított nyílt eljárás

80

3,1%

24,7

0,9%

68

2,4%

35,6

1,3%

Nyilvános

Gyorsított meghívásos eljárás

3

0,1%

0,3

0,01%

4

0,2%

0,2

0,01%

Nyilvános

Gyorsított tárgyalásos eljárás

2

0,1%

0,2

0,01%

2

0,1%

2,8

0,1%

Nyilvános

Koncessziós beszerzési eljárás

3

0,1%

9,9

0,4%

1

0,1%

31,9

1,2%

Nyilvános

Verseny-
párbeszéd

2

0,1%

0,5

0,02%

-

-

-

-

Összesen

2595

100%

2602,7

100%

2841

100%

2739,7

100%


b) A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzések adatai

2020-ban a nemzeti eljárásrendben a közbeszerzési eljárások száma 4590 db-t tett ki, az összértékük pedig 523,9 Mrd Ft-t jelentett. A nemzeti eljárásrendű közbeszerzések nyilvános és nem nyilvános eljárások szerinti megoszlását a 2020. évben, valamint a nemzeti eljárásrendű közbeszerzések számának és értékének eljárás-típusonkénti részletes alakulását a 2019. és a 2020. évben az alábbi táblázatok szemléltetik:

Az eljárások száma és értéke az eljárások típusa szerint a NEMZETI eljárásrendben a 2019. és 2020. évben

Eljárások típusa

2019. év

2020. év

Eljárások száma (db)

(%)

Eljárások értéke (Mrd Ft)

(%)

Eljárások száma (db)

(%)

Eljárások értéke (Mrd Ft)

(%)

Nyilvános

Nyílt

260

3,6%

131,2

15,9%

1357

29,5%

165,5

31,6%

Nyilvános

Meghívásos

1

0,01%

0,001

< 0,01%

6

0,1%

0,9

0,2%

Nyilvános

Tárgyalásos

6

0,1%

4,3

0,5%

26

0,6%

6,3

1,2%

Nyilvános

Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

76

1%

6,6

0,8%

32

0,7%

2,2

0,4%

Nyilvános

Kbt. 113. § szerinti
nyílt eljárás

2723

37,6%

252,2

30,5%

927

20,2%

81,5

15,5%

Nyilvános

Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

3

0,04%

0,3

0,04%

-

-

-

-

Nem nyilvános

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

67

0,9%

4,8

0,6%

44

1%

2,4

0,5%

Nem nyilvános

Kbt. 115. § szerinti eljárás (nyílt eljárás szabályai szerint)

3484

48,1%

328,1

39,7%

1826

39,8%

202,1

38,6%

Nem nyilvános

Kbt. 115. § szerinti eljárás (hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályai szerint)

130

1,8%

12,5

1,5%

46

1%

5,4

1%

Nyilvános

Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

489

6,8%

86,5

10,5%

320

7%

55

10,5%

Nyilvános

Koncessziós beszerzési eljárás

2

0,03%

0,8

0,1%

6

0,1%

2,6

0,5%

Nem nyilvános

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

1

0,01%

0,001

< 0,01%

-

-

-

-

Összesen

7242

100%

827,3

100%

4590

100%

523,9

100%

  1. A közbeszerzések ajánlatkérők szerinti megoszlása

A 2019. és 2020. évek közbeszerzési adatait az ajánlatkérők által a hirdetményekben megadott besorolás szerinti csoportosításban az alábbi táblázat tartalmazza:

Ajánlatkérők típusa

2019. év

2020. év

Eljárások száma (db)

(%)

Eljárások értéke
(Mrd Ft)

(%)

Eljárások száma (db)

(%)

Eljárások értéke
(Mrd Ft)

(%)

Regionális/helyi szintű

4558

46,4%

762,4

22,2%

2790

37,5%

533,1

16,3%

Központi szintű

484

4,9%

155,6

4,5%

490

6,6%

283,1

8,7%

Közjogi szervezet

1503

15,3%

886,9

25,9%

1453

19,6%

1117,8

34,3%

Közszolgáltató

662

6,7%

813,1

23,7%

729

9,8%

519,8

15,9%

Támogatott szervezet

827

8,4%

225

6,6%

189

2,5%

45,4

1,4%

Egyéb szervezet

1803

18,3%

587

17,1%

1780

24%

764,4

23,4%

Összesen

9837

100%

3430

100%

7431

100%

3263,6

100%

A közbeszerzéseket az ajánlatkérők típusa szerint vizsgálva megállapítható, hogy az eljárások számát tekintve az előző évhez hasonlóan a regionális/helyi szintű intézmények voltak a legnagyobb közbeszerzők 2020-ban. Az ajánlatkérői csoportok közül ugyanakkor az egyéb szervezetek által lebonyolított eljárások száma is jelentősnek bizonyult, miközben a közjogi szervezetek és a központi szintű ajánlatkérők által lefolytatott eljárások száma 2019-hez viszonyítva közel azonos volt.

A közjogi szervezetekhez köthető eljárások értéke a 2019. évhez hasonlóan a legmagasabbnak bizonyult, miközben a legnagyobb mértékű növekedés is az általuk lebonyolított eljárások értékéhez tartozott. A közbeszerzési eljárások számának és értékének ajánlatkérők szerinti megoszlását a 2020. évben az alábbi diagramok szemléltetik:

  1. A közbeszerzés tárgya szerinti megoszlás


2020-ban az építési beruházások az összes eljárás 37,8%-át, a közbeszerzési eljárások értékének pedig 51,6%-át tették ki. Az eljárások 35,8%-a, érték szerint pedig 20,5%-a árubeszerzés volt, míg az eljárások további 26,4%-át, érték szerint pedig 27,9%-át a szolgáltatásmegrendelések jelentették. Annak ellenére, hogy a legtöbb közbeszerzési eljárásnak továbbra is építési beruházás a tárgya, az előző évi adatokhoz képest főként a szolgáltatásmegrendelés arányában volt kimutatható jelentős emelkedés: ez utóbbi 2019-ben az eljárások 20%-át, 2020-ban pedig több mint egynegyedét jelentette, miközben érték tekintetében a 2019. évi 16,1%-hoz képest arányuk 2020-ra közel a duplájára nőtt:

Beszerzés tárgya

2019. év

2020. év

Eljárások száma (db)

(%)

Eljárások értéke
(Mrd Ft)

(%)

Eljárások száma (db)

(%)

Eljárások értéke
(Mrd Ft)

(%)

Árubeszerzés

3080

31,3%

933,6

27,2%

2658

35,8%

667,9

20,5%

Építési beruházás

4786

48,7%

1943,1

56,7%

2811

37,8%

1683

51,6%

Szolgáltatás

1971

20%

553,3

16,1%

1962

26,4%

912,7

27,9%

Összesen:

9837

100%

3430

100%

7431

100%

3263,6

100%


A közbeszerzések főbb beszerzési tárgyak szerinti megoszlását a 2020. évben az alábbi diagramok szemléltetik:


6. A mikro-, kis- és középvállalkozások részvétele a közbeszerzésekben


A nyertes kkv-t tartalmazó eljárások az összes közbeszerzés 83,8%-át alkották 2020-ban, ami 6225 db eljárást jelentett. A közbeszerzések értékét tekintve a mikro-, kis- és középvállalkozások a tárgyévben 1828,8 Mrd Ft értékű közbeszerzésben szerepeltek nyertesként, amely az előző évhez viszonyítva 9,3%-os csökkenést jelentett. A kkv-k esetében az összes közbeszerzési eljárás értékén belüli részesedés 56%-ot tett ki, tehát 2020-ban minden közbeszerzésben elköltött 100 Ft-ból 56 Ft-ot a kkv-k vittek. A kkv-k közbeszerzésekben elért részesedésének 2011 és 2020 közötti változását az eljárások száma és értéke tekintetében az alábbi diagram szemlélteti:

A kkv-k közbeszerzéseinek alakulását 2011 és 2020 között az alábbi ábra foglalja össze:

  1. Környezetvédelmi és szociális szempontok

A hazai jogszabályi környezet a 2012. évtől kezdődően teszi lehetővé a zöld és szociális szempontokat tartalmazó eljárások adatainak gyűjtését. Az adatgyűjtésre jelenleg csak a nemzeti eljárásrendbe tartozó közbeszerzési eljárások esetén van lehetőség. Az Európai Bizottság által kiadott uniós hirdetményminták hiányosságai miatt jelenleg az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű eljárásokról nem állnak rendelkezésre az ilyen jellegű adatok, az adatgyűjtést azonban az új uniós hirdetményminták bevezetése majd lehetővé teszi. Az alábbi táblázat a 2019. és 2020. évek zöld és szociális szempontokat tartalmazó eljárásainak adatait mutatja be a nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzéseket figyelembe véve:

Eljárások
besorolása

2019. év

2020. év

Eljárások száma (db)

(%)

Eljárások értéke (Mrd Ft)

(%)

Eljárások száma (db)

(%)

Eljárások értéke (Mrd Ft)

(%)

Zöld szempontot tartalmazó eljárások

916

12,6%

119,8

14,5%

474

10,3%

68,5

13,1%

Szociális szempontot tartalmazó eljárások

308

4,3%

40,5

4,9%

107

2,3%

16

3,1%

A nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárások 10,3%-a tartalmazott környezetvédelmi szempontot 2020-ban, így a környezetvédelmi szempontokat magában foglaló közbeszerzések aránya 2,3 százalékponttal csökkent a 2019. évi arányhoz (12,6%) viszonyítva. 2020-ban a nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások összértékének 13,1%-a tartalmazott környezetvédelmi szempontot, ez mindössze 1,4 százalékpontos csökkenés a megelőző évi arányszámhoz (14,5%) viszonyítva. A 2020. évben az összes nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárás 2,3%-a tartalmazott szociális szempontot, értékét tekintve pedig a nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások összértékének 3,1%-ához volt köthető szociális szempont. Az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy szemben a szociális aspektust is tartalmazó közbeszerzésekkel, a környezetvédelmi szempontokat magában foglaló közbeszerzések nagyobb arányt képviselnek, így röviden kitérünk ezen eljárások szerepére az ajánlatkérői oldal és a főbb beszerzési tárgyak vonatkozásában.

2020-ban az ajánlatkérői csoportok esetében mind az eljárások számát, mind pedig értékét tekintve a regionális/helyi szintű intézmények vették figyelembe legtöbbször a környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzéseiken belül. A zöld közbeszerzések számának és értékének ajánlatkérők szerinti megoszlását a 2020. évben az alábbi grafikonok szemléltetik:


A főbb beszerzési tárgyak szerinti csoportosítás alapján továbbra is az építési beruházások esetén tartották leginkább szem előtt az ajánlatkérők a környezetvédelmi szempontokat. A zöld közbeszerzések számának és értékének főbb beszerzési tárgyak szerinti megoszlását a 2020. évben az alábbi ábrák foglalják össze:


A környezetvédelmi és szociális szempontokat tartalmazó közbeszerzések alakulását 2012 és 2020 között az alábbi grafikonok szemléltetik: