Közbeszerzési Hatóság

26. §

Az ajánlatkérőkre vonatkozó közös szabályok

26. §

(1)43Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles az e törvény hatálya alá tartozásáról, valamint az adataiban bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni az e törvény hatálya alá kerülésétől, illetve a változástól számított harminc napon belül.

(1a)44 Az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti bejelentési vagy változásbejelentési kötelezettségét az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) történő regisztráció vagy adatmódosítás útján teljesíti.

(2)45 A Közbeszerzési Hatóság az EKR-ben naprakész nyilvántartást vezet az ajánlatkérőkről, és a nyilvántartásban szereplő ajánlatkérőkről szükség szerint tájékoztatást nyújt az Európai Bizottság részére. Ha az érintett szervezet az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy az érintett szervezet e törvény hatálya alá tartozása kétséges, a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményezi.


43Módosította: 2018. évi LXXXIII. törvény 66. § 4. pont. Hatályos: 2019. IV. 1-től.

44Beiktatta: 2016. évi XXXII. törvény 44. §. Módosította: 2018. évi LXXXIII. törvény 4. § (1) bekezdés. Hatályos: 2019. IV. 1-től.

45Módosította: 2018. évi LXXXIII. törvény 4 § (2) bekezdés. Hatályos: 2019. IV. 1-től.