Közbeszerzési Hatóság

169. §

Jogorvoslat a Közbeszerzési Döntőbizottság döntése ellen

169. §

(1) 293 Ha az Ákr. alapján a végzés ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a kereseti kérelmet a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet az ügy irataival együtt beérkezését követően haladéktalanul továbbítja a bíróságnak.

(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság önálló jogorvoslattal megtámadható végzése ellen indított közigazgatási perben hozott bírósági ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.


293 Megállapította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 70. § (4). Hatályos: 2018. I. 1-től.