Közbeszerzési Hatóság

2. melléklet a 2015. évi CXLIII. törvényhez

Árujegyzék a védelem terén

25. árucsoport:

Só, kén, föld és kövek, gipsz, mész és cement

26. árucsoport:

Ércek, salakok és hamu

27. árucsoport:

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok, ásványi viaszok

 

kivéve:

 

ex 27.10: különleges motor-tüzelőanyagok

28. árucsoport:

Szervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív

 

elemekből vagy izotópokból

 

kivéve:

 

ex 28.09: robbanóanyagok

 

ex 28.13: robbanóanyagok

 

ex 28.14: könnygáz

 

ex 28.28: robbanóanyagok

 

ex 28.32: robbanóanyagok

 

ex 28.39: robbanóanyagok

 

ex 28.50: mérgező termékek

 

ex 28.51: mérgező termékek

 

ex 28.54: robbanóanyagok

29. árucsoport:

Szerves vegyi anyagok

 

kivéve:

 

ex 29.03: robbanóanyagok

 

ex 29.04: robbanóanyagok

 

ex 29.07: robbanóanyagok

 

ex 29.08: robbanóanyagok

 

ex 29.11: robbanóanyagok

 

ex 29.12: robbanóanyagok

 

ex 29.13: mérgező termékek

 

ex 29.14: mérgező termékek

 

ex 29.15: mérgező termékek

 

ex 29.21: mérgező termékek

 

ex 29.22: mérgező termékek

 

ex 29.23: mérgező termékek

 

ex 29.26: robbanóanyagok

 

ex 29.27: mérgező termékek

 

ex 29.29: robbanóanyagok

30. árucsoport:

Gyógyszeripari termékek

31. árucsoport:

Trágyázószerek

32. árucsoport:

Cserző- és színezőkivonatok, tanninok és származékaik, színezékek, pigmentek és más színezőanyagok,

 

festékek és lakkok, gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok), tinták

33. árucsoport:

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- vagy testápoló készítmények

34. árucsoport:

Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok,

 

fényesítő- vagy polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta és „fogászati viasz"

35. árucsoport:

Fehérjeanyagok, enyvek, enzimek

37. árucsoport:

Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek

38. árucsoport:

Máshol nem említett különféle vegyipari termékek

 

kivéve:

 

ex 38.19: mérgező termékek

39. árucsoport:

Műgyanták és műanyagok, cellulózészter és -éter, ezekből készült áruk kivéve:

ex 39.03: robbanóanyagok

40. árucsoport:

Gumi, szintetikus gumi, faktisz és ezekből készült áruk, kivéve:

ex 40.11: golyóálló gumiabroncsok

41. árucsoport:

Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr

42. árucsoport:

Bőráruk, nyerges- és szíjgyártóáruk, utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók, állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

43. árucsoport:

Szőrme és műszőrme, ezekből készült áruk

44. árucsoport:

Fa és faipari termékek, faszén

45. árucsoport:

Parafa és parafa áruk

46. árucsoport:

Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk, kosárkötő- és fonásáruk

47. árucsoport:

Papíripari rostanyag

48. árucsoport:

Papír és karton, papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk

49. árucsoport:

Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek, kéziratok, gépírásos szövegek és tervrajzok

65. árucsoport:

Kalap és más fejfedők, valamint ezek részei

66. árucsoport:

Esernyők, napernyők, sétabotok, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek részei

67. árucsoport:

Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk, művirágok, emberhajból készült áruk

68. árucsoport:

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk

69. árucsoport:

Kerámiatermékek

70. árucsoport:

Üveg és üvegáruk

71. árucsoport:

Gyöngyök, drágakövek és féldrágakövek, nemesfémek, hengerelt nemesfémek, és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok

73. árucsoport:

Vas és acél, valamint ezekből készült áruk

74. árucsoport:

Réz és rézből készült áruk

75. árucsoport:

Nikkel és nikkelből készült áruk

76. árucsoport:

Alumínium és alumíniumból készült áruk

77. árucsoport:

Magnézium és berillium, valamint ezekből készült áruk

78. árucsoport:

Ólom és ólomból készült áruk

79. árucsoport:

Cink és cinkből készült áruk

80. árucsoport:

Ón és ónból készült áruk

81. árucsoport:

Más nem nemesfémek és ezekből készült áruk

82. árucsoport:

Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök nem nemesfémből, és mindezek részei kivéve:

ex 82.05: szerszámok

ex 82.07: szerszámok, alkatrészek

83. árucsoport:

Máshol nem említett különféle áruk nem nemesfémből

84. árucsoport:

Kazánok, gépek és mechanikus berendezések, ezek alkatrészei kivéve:

ex 84.06: motorok ex 84.08: egyéb motorok ex 84.45: gépek

ex 84.53: automatikus adatfeldolgozó gépek ex 84.55: a 84.53 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei ex 84.59: atomreaktorok

85. árucsoport:

Elektromos gépek és elektromos felszerelések, ezek alkatrészei kivéve:

ex 85.13: távközlési felszerelések ex 85.15: adókészülékek

86. árucsoport:

Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, valamint más sínhez kötött járművek és alkatrészeik, vasúti és villamosvágány-tartozékok és -felszerelések, mindenféle közlekedési jelzőberendezés (nem elektromos működtetésű), kivéve:

ex 86.02: páncélozott villanymozdonyok ex 86.03: egyéb páncélozott mozdonyok ex 86.05: páncélozott vagonok ex 86.06: javítóvagonok ex 86.07: vagonok

87. árucsoport:

Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével kivéve:

ex 87.08: harckocsik és más páncélozott járművek

ex 87.01: traktorok

ex 87.02: katonai járművek

ex 87.03: műszaki segélykocsik

ex 87.09: motorkerékpárok

ex 87.14: pótkocsik

89. árucsoport:

Hajók, csónakok és más úszószerkezetek kivéve:

ex 89.01A: hadihajók

90. árucsoport:

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi és sebészeti műszerek és

készülékek, mindezek alkatrészei

kivéve:

ex 90.05: két szemlencsés távcsövek

ex 90.13: vegyes eszközök, lézerek

ex 90.14: távmérő berendezések

ex 90.28: elektromos és elektronikus mérőműszerek

ex 90.11: mikroszkópok

ex 90.17: orvosi műszerek

ex 90.18: mechanoterápiás készülékek

ex 90.19: ortopédiai készülékek

ex 90.20: röntgenberendezések

91. árucsoport:

Óragyártás

92. árucsoport:

Hangszerek, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékek, kép- és hangfelvevő vagy -lejátszó készülékek televízióhoz, ezek alkatrészei és tartozékai

94. árucsoport:

Bútorok és részeik, ágyfelszerelés, matracok, ágybetétek, párnák és hasonló párnázott lakberendezési

cikkek

kivéve:

ex 94.01A: repülőgépülések

95. árucsoport:

Véső- és formázóanyagból készült árucikkek és termékek

96. árucsoport:

Seprűk, kefék/ecsetek, púderpamacsok és szűrők/sziták

98. árucsoport:

Máshol nem említett különféle iparcikkek