Közbeszerzési Hatóság

3.

A kódex hatálya

3.

A kódex hatálya kiterjed az azt elfogadó ajánlatkérőkre és közbeszerzési eljárásokban érintett gazdasági szereplőkre, valamint a nevükben eljáró, illetve általuk eljárásba bevont személyekre, valamint e személyek közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben végzett minden tevékenységére.

A kódex elfogadása önkéntes. Ha valamely ajánlatkérő, illetve közbeszerzési eljárásokban érintett gazdasági szereplő írásban nyilatkozik arról, hogy aláveti magát a kódex szabályainak, köteles a közbeszerzési eljárás során a kódexben felsorolt értékeknek, alapelveknek megfelelően eljárni, illetve a kódex szabályait maradéktalanul betartani.

A kódexet elfogadók a csatlakozás tényét írásban jelzik a Közbeszerzési Hatóság felé. A csatlakozással hozzájárulnak ahhoz, hogy a Hatóság által vezetett, a Hatóság által közzétett listára felkerüljenek. A listára kerülés ingyenes.

A Közbeszerzési Hatóság listát vezet a kódexet elfogadókról, mely listát honlapján közzéteszi és folyamatosan frissíti.