Közbeszerzési Hatóság

2. függelék

A Közbeszerzési Hatóság Elnökét, Alelnökét, Tanács tagjait és a köztisztviselőit érintő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök megjelölése

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnyt.) alapján vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személyek:

1)      A Tanács Elnöke, Alelnöke és Tagjai a Kbt. 182. § (6) bekezdésének megfelelően.

2)      Évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni [Vnyt. 3. § (1) bekezdés b) pont]:

-        Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezetője,

-        Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezető-helyettese,

-        Beszerzési Osztály vezetője, munkatársai;

-        a fentieken túl eseti jelleggel azon közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személy, aki a Hatóság által megindított közbeszerzési eljárás során önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult – ilyen személynek minősülnek különösen a bírálóbizottsági tagok és a főtitkár.

3)      Kétévente köteles vagyonnyilatkozatot tenni [Vnyt. 3. § (1) bekezdés c) pont]:

-        Főtitkár,

-        Döntőbizottság elnöke, elnökhelyettes,

-        Belső ellenőr

-        Vagyongazdálkodási Osztály vezetője.

4)      Ötévente köteles vagyonnyilatkozatot tenni [Vnyt. 3. § (1) bekezdés a) pont, valamint 3. § (2) bekezdés d) és e) pont]:

-        Közszolgálati és Támogató Főosztály főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztály munkatársai, asszisztens,

-        Szerződés-ellenőrzési Főosztály főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztály hatósági tevékenységét ellátó köztisztviselői, asszisztens,

-        Fenntarthatósági és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, képzési referens, oktatási főtanácsadó

-        Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,

-        Statisztikai Elemző Osztály osztályvezető,

-        Informatikai Főosztály főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, és a főosztály munkatársai,

-        bírság és perköltség nyilvántartó,

-        Főtitkári Titkárságvezető,

-        Kabinetvezető,

-        Jogtanácsos,

-        jogi referens, jogi tanácsadó

-        Elnöki Kabinet és Titkársági asszisztensek,

-        kommunikációs munkatárs,

-        Információbiztonsági felelős,

-        Adatvédelmi tisztviselő,

-        Humánpolitikai vezető, humánpolitikai referens,

-        Közbeszerzési biztos, közbeszerzési titkár, döntőbizottsági titkárságvezető.