Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.244/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 05. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Budapest, II. ker. Szeréna út; Sarolta utca - Kavics utca közötti szakaszán (hrsz.: 15006) 223 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6, 12 fm dn 90 PE 100/G SDR 11 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (8 db, 42 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, valamint 30 fm DN 50 acél, 100 fm DN 80 acél ideiglenes vezetékek építésének-, továbbá 152 fm DN
Döntéshozatal időpontja:2017. 05. 31.
Döntéshozatal fajtája:végzés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.245/8/2017. egyesítés