Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.595/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 10. 27.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Országos Vízügyi Főigazgatóság
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Megbízási szerződés keretében a "Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon" elnevezésű projekt során FIDIC mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása