Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.669/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 12. 21.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Laboratóriumi eszközök beszerzése a GINOP-2.3.3-15-2016-00042 számú projekt keretében