Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/163
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.09.13.
Iktatószám:12665/2017
CPV Kód:79342000-3
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ivanics Attila
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Keretmegállapodás az „1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig” elnevezésű projekt uniós kötelezettségű kommunikációs feladatainak ellátására.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342000-3
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Keretmegállapodás az „1-es villamos meghosszabbítása az
Etele térig” elnevezésű projekt uniós kötelezettségű kommunikációs feladatainak
ellátására.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Keretmegállapodás az „1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig” elnevezésű projekt uniós kötelezettségű kommunikációs feladatainak ellátására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342200-5
További tárgyak:79961100-9
92111200-4
79300000-7
79952000-2
79822500-7
79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Keretmegállapodás az „1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig” elnevezésű projekt
uniós kötelezettségű kommunikációs feladatainak ellátására az alábbiakban, illetve az
ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.
A feladatok ellátására rendelkezésre álló keretösszeg nettó 30.000.000,- Ft.
A keretmegállapodás hatálya alatt a tájékoztatási és nyilvánossági feladatokra vonatkozó
konkrét - Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kiadott - megrendelések a szerződésben
meghatározott eljárási rend szerint kerülnek megadásra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy a keretmegállapodás hatálya alatt nem garantált a fenti keretösszeg kimerítése.
1. Rendezvényszervezési feladatok keretében:
2 db sajtótájékoztató szervezése, 1 db lakossági fórum szervezése, 1 db nyitórendezvény
szervezése, 1 db zárórendezvény szervezése, 1 db projektlátogatás szervezése, egész napos
pultos kitelepülés, szórólapozás hoszteszekkel, hoszteszek biztosítása
2. Reklámtervezési és kivitelezési szolgáltatások keretében:
Szórólap és egyéb nyomdai kiadványok grafikai tervezése
Vállalkozó feladata szórólapok és egyéb nyomdai kiadványok megtervezése és mutációk
készítése az Ajánlatkérő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott információk és arculati
előírásoknak megfelelően. A szórólap és egyéb nyomdai kiadványok típusonként lentebb
megadásra kerülnek.
Kötelező elemek, melyeket minden egyes anyagon alkalmazni kell: A BKK, Budapest
Főváros Önkormányzata, valamint a Széchenyi 2020 arculati előírásai.
Szórólap és egyéb nyomdai kiadványok típusai:
• Szórólap
Méret: A5 (2 oldalas)
• Brosúra (eredménykommunikációs információs anyag)
Méret: A5 (8 oldalas)
• Beltéri plakát „A1”
Méret: A1 (59,4*84,1 cm)
• Plakát mutációk leggyakoribb méretei
o Méret: B1 (70*100 cm)
o Óriásplakát
2
Méret: 504 x 238 cm
o CLP plakát
Méret: 119 x 175 cm
o A3 buszbelső
Méret: 297 x 420 mm
o Egyéb előre nem ismert plakát méretmutáció
• Sajtóhirdetés tervezés és mutációk készítése
Méret: médiaterv szerint méretekben való kreatív tervezés és mutációk készítése a
produkciós lista alapján.
• Molinó/építési háló
Méret: Betafence kerítésre kihelyezhető molinók/építési hálók grafikáinak megtervezése.
Ennek a tételnek a lehívása opcionális, nem kötelező.
Internetes megjelenés tervezése és gyártása
A Vállalkozó feladata internetes hirdetés (master html5 banner) szövegének megírása és a
megjelenések gyártása, programozása. A master banner elkészítését követően a produkciós
listában szereplő méretmutációk elkészítése is feladat.
Vállalkozó feladata továbbá megjelenések tervezése és kivitelezése social média felületekre,
melyeket a BKK Facebook-oldalán kell majd megjelentetni/közzétenni.
Kötelező elemek: A BKK, Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Széchenyi 2020
arculati előírásai.
Rádiószpot tervezése és gyártása
A Vállalkozó feladata 30 másodperces rádiószpot szövegének megírása és komplett
gyártása (zenével, szöveggel (szereplő, narráció), illetve a produkciós lista szerinti
anyagleadása.
Kötelező elemek: A BKK, Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Széchenyi 2020
arculati előírásai.
Emlékeztető táblák
Vállalkozó feladata a projektekhez kapcsolódó emlékeztető táblák grafikai előkészítése,
legyártása (nyomdai kivitelezése) és a műszaki tartalomnak megfelelő kihelyezése, illetve
eltávolítása a Széchenyi 2020 arculati előírások alapján.
A grafikai előkészítés, nyomdai kivitelezés és kihelyezés, illetve eltávolítás (szükség esetén
engedély megszerzése) a kivitelezési helyszíneken (lábakra vagy falra) az Széchenyi 2020
Arculati Kézikönyvének megfelelően a Vállalkozó feladata.
Kötelező elemek: A BKK, Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Széchenyi 2020
arculati előírásai.
Táblák típusai: „B” és „D”
Reklámtárgyak
A Vállalkozó feladata reklámtárgyak beszerzése, nyomdai kivitelezése, gyártása és
leszállítása az Ajánlatkérő által a szállítás előtt megadott címre.
A Vállalkozó feladata és az árajánlatnak is tartalmaznia kell a reklámtárgyak
emblémázását az Ajánlatkérő és/vagy a Széchenyi 2020 Arculati kézikönyvének előírásai
alapján. A reklámtárgyak konkrét kivitele a megrendelések során kerül rögzítésre.
A reklámtárgyakat és azok gyártási tervét az Ajánlatkérő számára át kell adni, azok őrzését,
terjesztését az Ajánlatkérő végzi.
a) plüssvillamos (250 db), mérete: 27*7,5 cm
b) környezetbarát lufi (1 000 db), környezetbarát lufi, melyet héliummal is fel lehet
fújni.
3
c) toll (1 000 db) Egy színnel (preferáltan kék) író, műanyag.
d) póló (40 db) 100% pamutból készült férfi és női póló. Az egységárnak tartalmaznia
kell a pólóra való nyomtatás árát 4 színes nyomás árával együtt kalkulálva,
maximum 2xA4-es méretben.
e) széldzseki (40 db), S, M, L és XL-es méretű, kapucnis, többször használatos
A Reklámtárgyak feladatnak a lehívása opcionális, nem kötelező.
3. Nyomdai kivitelezési feladatok keretében:
Szórólap és egyéb nyomdai kiadványok nyomdai kivitelezése
Vállalkozó feladata szórólapok és egyéb nyomdai kiadványok legyártása az Ajánlatkérő
által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott információk és arculati előírásoknak
megfelelően. A szórólap és egyéb nyomdai kiadványok típusonként lentebb megadásra
kerülnek.
• Szórólap
Méret: A5 (2 oldalas)
Kivitel: 4+4C
Papír típusa: 130 g matt, műnyomó
• Brosúra (eredménykommunikációs információs anyag)
Méret: A5 (8 oldalas)
Kivitel: 4+4C, irkafűzött
Papír típusa: Belív: 130 g, borító: 170 g, matt, fóliázott, műnyomó
• Beltéri plakát gyártása a részletezett méretek szerint
Papír típusa: 150 g matt, műnyomó
• Óriásplakát
Méret: 504 x 238 cm
• CLP plakát
Méret: 119 x 175 cm
• Molinó
Méret: Betafence kerítésekre kihelyezhető kültéri molinók
Kivitel: ringlizett
Ennek a tételnek a lehívása opcionális, nem kötelező.
4. Médiatervezési- és vásárlási feladatok keretében
Vállalkozó feladata a kommunikációhoz kapcsolódó médiatervezési- és médiavásárlási
feladatok ellátása, valamint produkciós és anyagleadási lista készítése, ez alapján
közreműködés az anyagleadásban a médiatulajdonosok és médiaértékesítők felé,
együttműködés a kreatív ügynökséggel, illetve egyéb közreműködő partnerekkel.
Vállalkozó feladatai részletesebben:
- Megrendelő felhívására (Brief) az együttműködés alatt a Megrendelő igényei
szerint kialakított formátumú médiatervek készítése, amelyet előzetes
médiakutatás előz meg, amennyiben ez szükséges;
- azon médiatípusok esetén, melyek további kiegészítést igényelnek (pl.:
közterület, szórólap) felületlista, terjesztési lista elkészítése és mellékelése;
- a médiatervek Megrendelővel történő egyeztetése, elfogadtatása;
- az elfogadott médiaterv alapján a médiavásárlás elvégzése;
- az elfogadott médiaterv alapján produkciós és anyagleadási lista készítése;
- anyagleadás a médiatulajdonosok és médiaértékesítők felé, illetve a kreatív
tervezési és kivitelezési szolgáltatásokat végző Vállalkozó tájékoztatása az
anyagleadási paraméterekről;
- a hirdetési anyagok médiatulajdonosokhoz való megérkezésének ellenőrzése;
4
- az egyes kampányok, kampányszakaszok végén teljesítésigazolásra alkalmas
riportok (ún. post-buy riport) elkészítése és átadása vagy igény esetén
prezentálása a Megrendelő részére;
- hibás teljesítés (pl.: színhibás megjelenés) esetén a Megbízó képviselete és
érdekének érvényesítése
- a számlázás elválaszthatatlan részét képező teljesítést igazoló dokumentumok
(jegyzőkönyvek, támpéldányok, post-buy riportok, monitoring riportok)
elkészítése és átadása Megbízó részére, és együttműködés a Megbízó által
kötelezően használt számlázási, teljesítésigazolási folyamatokban;
- valamint az itt fel nem sorolt, de a szakma által elfogadott egyéb, a
médiatervezéssel és vásárlással kapcsolatos feladatok elvégzése.
A médiatervek elfogadását minden esetben a Megrendelővel történő egyeztetés előzi meg.
A Vállalkozó kiemelt feladatai közé tartozik az együttműködés a Megbízóval, illetve minden
egyéb, a Megrendelő által kijelölt Vállalkozóval.
A Vállalkozó minden esetben az ajánlatban szereplő árakat, kedvezményeket, pozíciókat
köteles alkalmazni és minden esetben köteles tárgyalást kezdeményezni írásban
dokumentáltan a jobb feltételek biztosítása érdekében.
A Vállalkozó összes felmerülő költségét (a törvényben előírt 15% ügynökségi munkadíj
kivételével) minden médiatípus esetében kérjük a kedvezmény, vagy egységár ajánlatba
foglalni, hacsak az adott médiatípusnál a műszaki leírás erről másképp nem rendelkezik.
A kedvezményeket a médiatulajdonos által hivatalosan publikált, érvényben lévő
tarifaárhoz képest kell feltüntetni.
Online médiatervezés és vásárlás
Vállalkozó feladata online vagy mobil display hirdetések valamint TCR online vagy mobil
display hirdetések megjelentetése és menedzselése CT (click-through) alapon illetve ahol
erre nincs lehetőség, ott AV (ad-view) vagy Idő alapon a táblázatokban szereplő online
felületeken a megajánlott kedvezmények alapján, Megrendelő felhívására készített
médiaterv szerint, mellyel kapcsolatosan feladat a vonatkozó médiaterv elkészítése és
Megrendelővel történő elfogadtatása, a médiavásárlás elvégzése, illetve minden egyéb, az
általános részben és a bevezetőben részletezett feladat ellátása.
A médiaterv elkészítéshez az iparági szoftverek használata elvárás.
A kampányokhoz kapcsolódóan mérési szolgáltatást kérünk, melynek célja a tervekben
szereplő teljesülések ellenőrzése.
Google és Facebook hirdetések
Vállalkozó feladata Google (Adwords, Search és Youtube) valamint Facebook kampányok
kivitelezése és vásárlása Megrendelő felhívására. Az ajánlati árnak nem kell tartalmaznia a
kampány által hozott kattintásokkal kapcsolatos költségeket, csak a kampány
menedzseléséhez kapcsolódó költségeket, pl: hirdetések szövegének megírása és feltöltése,
keresőszavak összeállítása és feltöltése, célcsoport elemzés és beállítás, statisztikák és
elemzések készítése, mérőkódok generálása és beépítése és Analytics-szel való
összekapcsolása, (display) hirdetések mutációjának elkészítése, valamint minden egyéb
olyan szolgáltatás, amely a kampány menedzseléséhez köthető. A költségeket
fő/munkaórában kérjük megadni. Megbízó a kattintások költségét Ajánlattevőn keresztül
fizeti a Google és a Facebook felé, de arra további jutalék vagy egyéb költség a menedzsment
óradíjon (és a törvényben előírt 15%-os ügynökségi díjon) felül nem kerülhet felszámolásra.
Mivel a kattintások összege a CPC sajátosságából adódóan előre nem határozható meg, így
a kattintások összegét az együttműködés ideje alatt a Facebook és a Google által kiállított
hivatalos számlával kell igazolnia az Ajánlattevőnek. Indokolt esetben a kattintások
összege „előre feltöltött keret” jelleggel is kifizetésre kerülhet, de Ajánlattevőnek a fel nem
használt összeggel a szerződés lejártának napján el kell számolnia Megbízó felé.
5
Megbízó kiköti, hogy csak a Facebook (és a Google) hirdetéskezelőjét lehet használni, köztes
platform beépítse nem megengedett.
Sajtó médiatervezés és vásárlás
Vállalkozó feladata sajtóhirdetés, valamint TCR sajtóhirdetés megjelentetése a megadott
nyomtatott sajtó kiadványokban a megajánlott kedvezmények alapján, Megrendelő
felhívására készített médiaterv szerint, mellyel kapcsolatosan feladat a vonatkozó
médiaterv elkészítése és Megrendelővel történő elfogadtatása, a médiavásárlás elvégzése,
illetve minden egyéb, az általános részben és a bevezetőben részletezett feladat ellátása. A
médiaterv elkészítéshez az iparági szoftverek használata elvárás. A tervnek tartalmaznia
kell a tervezett elérési (Reach, CPI) adatokat, illetve mellékletként olvasottsági adatokat
(Ranking). A Vállalkozó további feladata a részvétel és koordináció a sajtó
együttműködések kialakításban, pr feladatok támogatásában.
Közterületi médiatervezés és vásárlás
Vállalkozó feladata óriásplakát, citylight hirdetések médiatervezési és vásárlási
feladatainak ellátása.
Vállalkozó feladata Megrendelő felhívására közterületi médiaterv készítése az egyes
kampányokhoz, amely tartalmazza a közterületi médiatípus fajtáját, kategóriáját,
médiatulajdonosát, listaárát, a helyszínjavaslatot (táblalistát) és a listaárból biztosított
kedvezményt. Elvárás a fényképes lista és a helyszínek térképen történő jelölése. Az árnak
tartalmaznia kell a kihelyezés költségét, de nem kell tartalmaznia a gyártással kapcsolatos
költséget.
A közterületi kampánnyal szemben elvárt minőséget az Ipsos Zrt. Special Plus®
szoftverében szereplő kontaktusszám adatokkal határozzuk meg, a kampánnyal szemben
elvárt minimális átlag kontaktusszám 150.000 kontaktus / hó / felület.
A kampányokhoz kapcsolódóan monitoring szolgáltatást kérünk, melynek célja az
esetleges kihelyezési, megvalósulási hibák felderítése és javíttatása. Monitoring
szolgáltatóként az Outdoor Media Audit Kft. szolgáltatását vagy azzal egyenértékű
megoldást fogadunk el.
Rádiós médiatervezés és vásárlás
Vállalkozó feladata rádiószpot valamint TCR rádiószpot sugárzása bármely megadott
rádióban.
Vállalkozó feladata rádióhirdetés médiavásárlása, amennyiben meghatározott médiaterv
keretei között kampányszerűen történik, akkor vállalkozó feladata továbbá a vonatkozó
médiaterv elkészítése és Megrendelővel történő egyeztetése, elfogadtatása illetve minden
egyéb, az általános részben és a bevezetőben részletezett feladat ellátása. A médiaterv
elkészítéshez az iparági szoftverek használata elvárás. A tervnek tartalmaznia kell a
részletes szórástervet, a tervezett elérési (Reach) adatokat valamint rádióhallgatottsági
adatokat. A Vállalkozó további feladata részvétel és koordináció az online együttműködések
kialakításban, pr feladatok támogatásában.
Szórólapterjesztés
Vállalkozó feladata szórólapok terjesztése Megrendelő felhívására készített médiaterv
szerint, mellyel kapcsolatosan feladat a vonatkozó médiaterv elkészítése és Megrendelővel
történő elfogadtatása, a szórólapok leadásával kapcsolatos információk begyűjtése és
megosztása a gyártásért/leadásért felelős Vállalkozóval, a terjesztés megrendelése, illetve
minden egyéb, az általános részben és a bevezetőben részletezett feladat ellátása.
A kampányokhoz kapcsolódóan terjesztési ellenőrzés szolgáltatást kérünk, melynek célja
tervekben szereplő mennyiségek teljesülésének és a terjesztés minőségének ellenőrzése. Az
ajánlati árnak tartalmaznia kell az ellenőrzés költségét is.
6
Az ajánlatokat szórólap postaládás és gyűjtőládás terjesztésére, valamint hostessek általi
terjesztésre kérjük beadni, függetlenül a papír méretétől és anyagától, a terjesztés napjától
és mennyiségétől. Az árnak nem kell tartalmaznia a gyártási költséget.
A tárgyi közbeszerzési eljárás egyéb, konkrétan előre meg nem határozott médiumban
történő médiatervezési és vásárlási feladatokra is kiterjed.
A teljes mennyiség részletesen a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírásban kerül
kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér napi mértéke  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (értékelési részszempontokból) / Súlyszám: 950
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: Ajánlatkérő az ajánlati ár értékelési szempontként meghatározott elemeit a Tájékoztató VI.1.5) További információk pontja alatt ismerteti.
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0-15-2016-00007
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Keretmegállapodás az „1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig” elnevezésű projekt uniós kötelezettségű kommunikációs feladatainak ellátására.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/07/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24710239-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24710239-2-41

Hivatalos név: IJ. Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság és MEDIÁTOR GROUP Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bercsényi utca 21. B. ép. 601. és Bécsi út 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117 és 1034
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14994829-2-43. és 13622215-2-41

Hivatalos név: Z9 Konzultációs és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos utca 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12416536-2-41

Hivatalos név: PLANB Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Logodi utca 53.-55. 3. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633-2-41

Hivatalos név: Perfektum PR Kommunikációs és Rendezvényszervezési Korlátolt Felelősségű Társaság és KEIOK Közép-Európai Innovációs és Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc utca 2. és Tóth Lőrinc u 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036 és 1126
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942-2-41 és 13320047-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/03/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: Értékelési szempont Súlyszám
1.1. Sajtótájékoztató (nettó Ft/db) 22
1.2. Lakossági fórum (nettó Ft/db) 22
1.3. Nyitórendezvény (nettó Ft/db) 22
1.4. Zárórendezvény (nettó Ft/db) 22
1.5. Projektlátogatás (nettó Ft/db) 21
1.6. Pultos kitelepülés, szórólapozás hoszteszekkel (nettó Ft/nap) 21
1.7. Hosztesz biztosítása (nettó Ft/fő/óra) 20
2.1. Szórólap (A5, 2 oldalas) grafikai tervezése (nettó Ft/db) 10
2.2. Brosúra (A5, 8 oldalas, eredménykommunikációs információs anyag) grafikai tervezése (nettó Ft/db) 10
2.3. Beltéri plakát „A1” grafikai tervezése (nettó Ft/db) 10
2.4. Plakátmutációk grafikai tervezése (nettó Ft/db) 10
2.5. Sajtóhirdetés tervezése grafikai tervezése (nettó Ft/db) 10
2.6. Sajtómutációk gyártása grafikai tervezése (nettó Ft/db) 10
2.7. Molinó/építési háló tervezése grafikai tervezése (nettó Ft/db)
10
2.8. Master banner (html5) tervezése és gyártása (nettó Ft/db) 10
2.9. Banner mutációk gyártása (nettó Ft/db) 5
2.10. Social média megjelenések tervezése/gyártása (nettó Ft/db) 15
2.11. Rádiószpot tervezése és gyártása (nettó Ft/db) 5
2.12. "B" típusú tábla gyártása és kihelyezése (nettó Ft/db) 10
2.13. "D" típusú tábla gyártása és kihelyezése (nettó Ft/db) 10
2.14. plüsvillamos - megrendelési egység 1-100 db (nettó Ft/db) 5
2.15. plüsvillamos - megrendelési egység 101-250 db (nettó Ft/db) 5
2.16. plüsvillamos - megrendelési egység 251 + db (nettó Ft/db) 5
2.17. környezetbarát lufi - megrendelési egység 1-500 db (nettó Ft/db) 5
2.18. környezetbarát lufi - megrendelési egység 501-1000 db (nettó Ft/db) 5
2.19. környezetbarát lufi - megrendelési egység 1001+ db (nettó Ft/db) 5
2.20. toll - megrendelési egység 1-500 db(nettó Ft/db) 5
2.21. toll - megrendelési egység 501-1000 db (nettó Ft/db) 5
2.22. toll - megrendelési egység 1001 + db (nettó Ft/db) 5
2.23. póló - megrendelési egység 1-10 db (nettó Ft/db) 5
2.24. póló - megrendelési egység 11-50 db (nettó Ft/db) 5
2.25. póló - megrendelési egység 51 + db (nettó Ft/db) 5
2.26. széldzseki - megrendelési egység 1-10 db (nettó Ft/db)
5
2.27. széldzseki - megrendelési egység 11-50 db (nettó Ft/db)
5
2.28. széldzseki - megrendelési egység 51 +db (nettó Ft/db)
5
3.1. A5, 2 oldal, 130g matt műnyomó megrendelési egység 1 000-5 000 db (nettó Ft/db)
3
3.2. A5, 2 oldal, 130g matt műnyomó megrendelési egység
5 001-10 000 db (nettó Ft/db)
3
3.3. A5, 2 oldal, 130g matt műnyomó megrendelési egység
10 001-25 000 db (nettó Ft/db)
3
3.4. A5, 2 oldal, 130g matt műnyomó megrendelési egység
25 001-50 000 db (nettó Ft/db)
3
3.5. A5, 2 oldal, 130g matt műnyomó megrendelési egység
50 001-100 000 db (nettó Ft/db)
3
3.6. A5, 2 oldal, 130g matt műnyomó megrendelési egység
100 001-200 000 db (nettó Ft/db)
3
3.7. A5, 2 oldal, 130g matt műnyomó megrendelési egység
200 000 + db (nettó Ft/db) 3
3.8. B1 plakát gyártása megrendelési egység 1-5 db (nettó Ft/db) 2,5
3.9. B1 plakát gyártása megrendelési egység 6-12 db (nettó Ft/db) 2,5
3.10. B1 plakát gyártása megrendelési egység 13-25 db (nettó Ft/db) 2
3.11. B1 plakát gyártása megrendelési egység 26-50 db (nettó Ft/db) 2
3.12. B1 plakát gyártása megrendelési egység 51-75 db (nettó Ft/db) 2
3.13. B1 plakát gyártása megrendelési egység 76-100 db (nettó Ft/db) 2
3.14. B1 plakát gyártása megrendelési egység 100+ db (nettó Ft/db) 2
3.15. A1 plakát gyártása megrendelési egység 1-5 db (nettó Ft/db) 2,5
3.16. A1 plakát gyártása megrendelési egység 6-12 db (nettó Ft/db) 2,5
3.17. A1 plakát gyártása megrendelési egység 13-25 db (nettó Ft/db) 2
3.18. A1 plakát gyártása megrendelési egység 26-50 db (nettó Ft/db) 2
3.19. A1 plakát gyártása megrendelési egység 51-75 db (nettó Ft/db) 2
3.20. A1 plakát gyártása megrendelési egység 76-100 db (nettó Ft/db) 2
3.21. A1 plakát gyártása megrendelési egység 100+ db (nettó Ft/db) 2
3.22. A2 plakát gyártása megrendelési egység 1-5 db (nettó Ft/db) 2,5
3.23. A2 plakát gyártása megrendelési egység 6-12 db (nettó Ft/db) 2,5
3.24. A2 plakát gyártása megrendelési egység 13-25 db (nettó Ft/db) 2
3.25. A2 plakát gyártása megrendelési egység 26-50 db (nettó Ft/db) 2
3.26. A2 plakát gyártása megrendelési egység 51-75 db (nettó Ft/db) 2
3.27. A2 plakát gyártása megrendelési egység 76-100 db (nettó Ft/db) 2
3.28. A2 plakát gyártása megrendelési egység 100+ db (nettó Ft/db) 2
3.29. A3 plakát gyártása megrendelési egység 1-5 db (nettó Ft/db) 2,5
3.30. A3 plakát gyártása megrendelési egység 6-12 db (nettó Ft/db) 2,5
3.31. A3 plakát gyártása megrendelési egység 13-25 db (nettó Ft/db) 2
3.32. A3 plakát gyártása megrendelési egység 26-50 db (nettó Ft/db) 2
3.33. A3 plakát gyártása megrendelési egység 51-75 db (nettó Ft/db) 2
3.34. A3 plakát gyártása megrendelési egység 76-100 db (nettó Ft/db) 2
3.35. A3 plakát gyártása megrendelési egység 100+ db (nettó Ft/db) 2
3.36. Papír plakát gyártása bármilyen méretben (max B0) megrendelési egység 1-5 nm (nettó Ft/0,1 nm) 5
3.37. Papír plakát gyártása bármilyen méretben (max B0) 6-12 nm (nettó Ft/0,1 nm) 5
3.38. Papír plakát gyártása bármilyen méretben (max B0) 13-25 nm (nettó Ft/0,1 nm) 4
3.39. Papír plakát gyártása bármilyen méretben (max B0) megrendelési egység 26-50 nm (nettó Ft/0,1 nm) 4
3.40. Papír plakát gyártása bármilyen méretben (max B0) megrendelési egység 51-75 nm (nettó Ft/0,1 nm) 2
3.41. Papír plakát gyártása bármilyen méretben (max B0) megrendelési egység 76-100 nm (nettó Ft/0,1 nm) 2
3.42. Papír plakát gyártása bármilyen méretben (max B0) megrendelési egység 100+ nm (nettó Ft/0,1 nm) 2
3.43. Euro méretű óriásplakát (ÓP) gyártása megrendelési egység 1-5 db (nettó Ft/db) 5
3.44. Euro méretű óriásplakát (ÓP) gyártása 6-12 db (nettó Ft/db) 5
3.45. Euro méretű óriásplakát (ÓP) gyártása 13-25 db (nettó Ft/db) 10
3.46. Euro méretű óriásplakát (ÓP) gyártása megrendelési egység 26-50 db (nettó Ft/db) 10
3.47. Euro méretű óriásplakát (ÓP) gyártása megrendelési egység 51-75 db (nettó Ft/db) 10
3.48. Euro méretű óriásplakát (ÓP) gyártása megrendelési egység 76-100 db (nettó Ft/db) 10
3.49. Euro méretű óriásplakát (ÓP) gyártása) megrendelési egység 100+ db (nettó Ft/db) 10
3.50. Citylight gyártása (CLP) gyártása megrendelési egység 1-5 db (nettó Ft/db)
15
3.51. Citylight gyártása (CLP) gyártása megrendelési egység 6-12 db (nettó Ft/db) 15
3.52. Citylight gyártása (CLP) gyártása 13-25 db (nettó Ft/db) 15
3.53. Citylight gyártása (CLP) gyártása megrendelési egység 26-50 db (nettó Ft/db) 15
3.54. Citylight gyártása (CLP) gyártása megrendelési egység 51-75 db (nettó Ft/db) 5
3.55. Citylight gyártása (CLP) gyártása megrendelési egység 76-100 db (nettó Ft/db) 5
3.56. Citylight gyártása (CLP) gyártása megrendelési egység 100+ db (nettó Ft/db) 5
3.57. A5-os kiadvány gyártása megrendelési egység 100-500 db (nettó Ft /db) 5
3.58. A5-os kiadvány gyártása megrendelési egység 501-1000 db (nettó Ft /db) 5
3.59. A5-os kiadvány gyártása megrendelési egység 1001-2500 db (nettó Ft /db) 5
3.60. A5-os kiadvány gyártása megrendelési egység 2501-5000 db (nettó Ft /db) 5
3.61. A5-os kiadvány gyártása megrendelési egység 5001-7500 db (nettó Ft /db) 5
3.62. A5-os kiadvány gyártása megrendelési egység 7501-10’000 db (nettó Ft /db) 2,5
3.63. A5-os kiadvány gyártása megrendelési egység 10’000 + db (nettó Ft /db) 2,5
3.64. Kültéri molinó gyártása megrendelési egység 1-5 nm méretben (nettó Ft / 0,1 nm) 10
3.65. Kültéri molinó gyártása megrendelési egység 6-10 nm méretben (nettó Ft / 0,1 nm) 10
3.66. Kültéri molinó gyártása megrendelési egység 11-25 nm méretben (nettó Ft / 0,1 nm) 4
3.67. Kültéri molinó gyártása megrendelési egység 25-50 nm méretben (nettó Ft / 0,1 nm) 3
3.68. Kültéri molinó gyártása megrendelési egység 50 + nm méretben (nettó Ft / 0,1 nm) 3
4.1. Adaptive Média portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4,1
4.2. Ads Interaktív portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 3,6
4.3. CEMP portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 6,1
4.4. Centrál Média (CMS) portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4,9
4.5. EVO Media portfólió portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4,9
4.6. Infinety portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4,9
4.7. MMGroup portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 5,3
4.8. Origo portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke(listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 5,7
4.9. Madhouse vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 1
4.10. 168 óra vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 1,2
4.11. Centrál Média portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4,5
4.12. Heti Válasz vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 1,6
4.13. HVG portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 2
4.14. Lapcom portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 2
4.15. MMGroup portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4,5
4.16. Magyar Hírlap vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 1,2
4.17. Magyar Nemzet vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 1,2
4.18. Marquard Média portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 2,4
4.19. Mediaworks magazin portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 3,2
4.20. Mediaworks napilap portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 2
4.21. Metropol (MTG) vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4,1
4.22. Népszava vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 1,6
4.23. Pannon Lapok portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 1,6
4.24. Ringier Axel-Springer portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4,1
4.25. Russmédia portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 1,6
4.26. Helyi (Bp-i) önkormányzati lapok vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 1,7
4.27. Közterületi médiavásárlás - Óriásplakát január (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.28. Közterületi médiavásárlás - Óriásplakát február (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.29. Közterületi médiavásárlás - Óriásplakát március (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.30. Közterületi médiavásárlás - Óriásplakát április (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.31. Közterületi médiavásárlás - Óriásplakát május (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.32. Közterületi médiavásárlás - Óriásplakát június (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.33. Közterületi médiavásárlás - Óriásplakát július (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.34. Közterületi médiavásárlás - Óriásplakát augusztus (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.35. Közterületi médiavásárlás - Óriásplakát szeptember (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 3,8
4.36. Közterületi médiavásárlás - Óriásplakát október (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 3,8
4.37. Közterületi médiavásárlás - Óriásplakát november (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 3,8
4.38. Közterületi médiavásárlás - Óriásplakát december (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 3,8
4.39. Közterületi médiavásárlás - Citylight január (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.40. Közterületi médiavásárlás - Citylight február (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.41. Közterületi médiavásárlás - Citylight március (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.42. Közterületi médiavásárlás - Citylight április (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.43. Közterületi médiavásárlás - Citylight május (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.44. Közterületi médiavásárlás - Citylight június (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.45. Közterületi médiavásárlás - Citylight július (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.46. Közterületi médiavásárlás - Citylight augusztus (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 4
4.47. Közterületi médiavásárlás - Citylight szeptember (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 3,8
4.48. Közterületi médiavásárlás - Citylight október (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 3,8
4.49. Közterületi médiavásárlás - Citylight november (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 3,8
4.50. Közterületi médiavásárlás - Citylight december (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 3,9
4.51. Class FM vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 5,4
4.52. Info Rádió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 5,4
4.53. Rádió1 vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 5,4
4.54. Sláger Fm (ex-Juventus) vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 8,1
4.55. Klub Rádió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 2,7
4.56. Lánchíd Rádió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 2,7
4.57. MTVA portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 8,1
4.58. Karc Fm vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 2,7
4.59. Gazdasági Rádió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 2,7
4.60. Music FM vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 5,4
4.61. Target Média portfólió vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 5,4
4.62. A beszerzés időpontjában előre nem ismert médiumokban történő, bármilyen típusú megjelenés listaárához viszonyított nettó kedvezmény vonatkozásában megajánlott kedvezmény mértéke (listaárból adott kedvezmény mértéke %-ban) 40,5
5.1. Adserver mérés bármely kampányhoz (nettó HUF/1000 db) 3
5.2. Google Adwords kampány futtatása (nettó HUF/fő/óra) 3,6
5.3. Google Display kampány futtatás (nettó HUF/fő/óra) 4,5
5.4. Youtube kampány futtatása (nettó HUF/fő/óra) 2,7
5.5. Facebook kampány futtatása (nettó HUF/fő/óra) 7,2
5.6. Szórólap posta- és gyűjtőládás terjesztése Budapesten (nettó HUF/db) 4
5.7. Szórólap posta- és gyűjtőládás terjesztése agglomerációban (nettó HUF/db) 2,7
5.8. Szórólap terjesztése hostess által (nettó HUF/fő/óra)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/09/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges