Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/118
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.07.12.
Iktatószám:9683/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bacskay Krisztina
Telefon: +36 52502553
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kivitelezése (PST kód: I000.01)
Hivatkozási szám: (PST kód: I000.01)
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kiegészítő tervezési feladatai és kivitelezése (PST kód: I000.01)
Jelen vállalkozási szerződés keretében Debrecen átépítéséhez és a Petőfi tér fejlesztéséhez szervesen illeszkedő épületegyüttes, közlekedési hálózat és térrendezés valósul meg, továbbá a Debrecen, 33. sz. Füzesabony - Debrecen II. rendű főút 108+923 km szelvényében lévő Nyíl-Hadházi utca csomópont ideiglenes átépítése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 16357 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 250 - 460467
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Alkalmatlan az AT,
M.1. ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesített
M.1.1. legfeljebb 4 db szerződés keretén belül, az alábbi kivitelezési munkákat tartalmazó szerződést:
a) legalább 1 db olyan beépített városi környezetben végzett közlekedési csomópont építését és/vagy felújítását, mely során legalább 4 közlekedési mód építési és/vagy felújítási munkái valósultak meg;
b) legalább 1 db egybefüggő (folyamatos szelvényű) 660 m hosszúságú főút építését és/vagy felújítását, és külön szintű közlekedési csomópont építést;
c) legalább 1 db jelzőlámpás közlekedési csomópont építést;
d) legalább 1 db közúti átvezetést biztosító közlekedési műtárgy építését;
e) legalább 1 db, minimum 630 vm hosszban villamos pálya építését tartalmazó komplex villamospálya építési munkát,
f) legalább 1 db, résfal tervezésére és építésére vonatkozó munkát, amely esetében a résfal szerkezet közút felszín alatti átvezetését biztosító közlekedési műtárgy vagy tartószerkezeti elem részeként valósult meg, és amely munka keretében a tervezett és a kivitelezett résfal mennyisége elérte a 1 000 m3-t.
Az előírt alkalmassági köv. igazolására alpontonként - a)-f) alpontokként - maximum 1 db szerződés mutatható be. 1 szerződéssel több alkalmassági alpontnak is meg lehet felelni;
Helyesen:
Alkalmatlan az AT,
M.1. ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesített
M.1.1. legfeljebb 4 db szerződés keretén belül, az alábbi kivitelezési munkákat tartalmazó szerződést:
a) legalább 1 db olyan beépített városi környezetben végzett közlekedési csomópont építését és/vagy felújítását, mely során legalább 4 közlekedési mód építési és/vagy felújítási munkái valósultak meg;
b) legalább 1 db egybefüggő (folyamatos szelvényű) 660m hosszúságú főút építését és/vagy felújítását, és külön szintű közlekedési csomópont építést;
c) legalább 1 db jelzőlámpás közlekedési csomópont építést;
d) legalább 1 db közúti átvezetést biztosító közlekedési műtárgy építését;
e) legalább 1 db, minimum 630 vm hosszban villamos pálya építését tartalmazó komplex villamospálya építési munkát,
f) legalább 1 db, résfal tervezésére és építésére vonatkozó munkát, amely esetében a résfal szerkezet:
fa) közút felszín alatti átvezetését biztosító közlekedési műtárgy, vagy
fb) tartószerkezeti elem
részeként valósult meg, és amely munka keretében a tervezett és a kivitelezett résfal mennyisége elérte a 1000 m3-t.
Az előírt alkalmassági köv. igazolására alpontonként - a)-f) alpontokként - maximum 1 db szerződés mutatható be. Egy szerződéssel több alkalmassági alpontnak is meg lehet felelni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Alkalmatlan az AT,
M.1. ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesített
M.1.2. legfeljebb 3 db szerződés keretén belül, az alábbi kivitelezési munkákat tartalmazó szerződést:
a) legalább 250 férőhelyes parkolóház építést;
b) legalább nettó 30 000m2 hasznos alapterületű közhasználatú épület vagy épületegyüttes építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést,
c) legalább 2 250 m2 üvegtető építést.
Az előírt alkalmassági köv. igazolására alpontonként - a)-c) alpontokként-maximum 1 db szerződés mutatható be. Egy szerződéssel több alkalmassági alpontnak is meg lehet felelni;
Helyesen:
Alkalmatlan az AT,
M.1. ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesített
M.1.2. legfeljebb 3 db szerződés keretén belül, az alábbi kivitelezési munkákat tartalmazó szerződést:
a) legalább 190 férőhelyes parkolóház építést;
b) legalább nettó 23.000m2 hasznos alapterületű közhasználatú épület vagy épületegyüttes építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést,
c) legalább 2.250 m2 üvegtető építést.
Az előírt alkalmassági köv. igazolására alpontonként - a)-c) alpontokként-maximum 1 db szerződés mutatható be. Egy szerződéssel több alkalmassági alpontnak is meg lehet felelni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Alkalmatlan az AT,
M.2. nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt SZE-kel:
M.2.1. 1 fő projektvezető, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rend. - továbbiakban: 266. Kr. - szerinti MV-É felelős műszaki vezetői - továbbiakban: FMV - jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266. Kr. szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Továbbá a végzettségének megszerzését követően:
b) legalább 36 hónap projektvezetői szakmai tapasztalattal - továbbiakban SZT-tal -, és
c) legalább 1 db minimum nettó 30 000 m2 hasznos alapterületű közhasználatú épület vagy épületegyüttes építését és/vagy átalakítását és/vagy bővítését tartalmazó kivitelezési szerződés megvalósítása során szerzett projektvezetői tapasztalattal
Helyesen:
Alkalmatlan az AT,
M.2. nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt SZE-kel:
M.2.1. 1 fő projektvezető, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rend. - továbbiakban: 266. Kr. - szerinti MV-É felelős műszaki vezetői - továbbiakban: FMV - jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266. Kr. szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Továbbá a végzettségének megszerzését követően:
b) legalább 36 hónap projektvezetői szakmai tapasztalattal - továbbiakban SZT-tal -, és
c) legalább 1 db minimum nettó 23.000 m2 hasznos alapterületű közhasználatú épület vagy épületegyüttes építését és/vagy átalakítását és/vagy bővítését tartalmazó kivitelezési szerződés megvalósítása során szerzett projektvezetői tapasztalattal
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2017/02/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2017/07/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Teljesítési-, jótállási- és előleg-visszafizetési biztosíték; Késedelmi-, Hibás teljesítési-, Meghiúsulási kötbér.
A Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Pénzügyi fed. forrása: IKOP-3.2.0-15-2016-00004, tám. int.: 100 %.
A tart.ker. a szerz. szerinti teljes ellenszolg. (egyössz. ajánlati ár) 5 %-a, de legfeljebb nettó 974 290 816 HUF.
A finanszírozás m.: szállítói
Előleg: A 272/2014. (XI. 5.) Korm.r. 119.§ (1) bek. a) pont alapján, az előleg visszafizetési biztosítékra a 272/2014. (XI. 5.) Korm.r. 118/A. § (2a) bek. rendelkezései az irányadóak.
Mértéke: a szerz. - tart.ker. nélkül számított - elszámolható össz.-nek 50 %-a.
A kifiz.-re vonatkozó szab.: a 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 30-32./A§, a Kbt. 135. § (1)-(8) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a 272/2014. (XI. 5.) Korm.r., 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§-a, 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pontja. Részszámlázás megengedett. Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani és benyújtani a Megrendelő Teljesítésigazolása alapján.
A részletes felt. a közbesz. dok. részét képező szerz.terv. tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifiz. pénzneme magyar forint (HUF).
Helyesen:
Teljesítési-, jótállási- és előleg-visszafizetési biztosíték; Késedelmi-, Hibás teljesítési-, Meghiúsulási kötbér
A Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Pénzügyi fed. forrása: IKOP-3.2.0-15-2016-00004 (részben IKOP ERFA, részben IKOP hazai forrás, részben egyéb forrás) és/vagy hazai forrás.
A tart.ker. a szerz. szerinti teljes ellenszolg. (egyössz. ajánlati ár) 5 %-a, de legfeljebb nettó 974.290.816 HUF.
A finanszírozás m.: szállítói
Előleg: A 272/2014. (XI. 5.) Korm.r. 119.§ (1) bek. a) pont alapján, az előleg visszafizetési biztosítékra a 272/2014. (XI. 5.) Korm.r. 118/A. § (2a) bek. rendelkezései az irányadóak.
Mértéke: a szerz. - tart.ker. nélkül számított - elszámolható össz.-nek 50%-a.
A kifiz.-re vonatkozó szab.: a 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 30-32./A§, a Kbt. 135. § (1)-(8) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a 272/2014. (XI. 5.) Korm.r., 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§-a, 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pontja. Részszámlázás megengedett. Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani és benyújtani a Megrendelő Teljesítésigazolása alapján.
A részletes felt. a közbesz. dok. részét képező szerz.terv. tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifiz. pénzneme magyar forint (HUF).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2017/02/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2017/07/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
8.) Ajánlatkérő
- „épületegyüttes” alatt az épületek szoros fizikai kapcsolatát
- „közhasználatú épület vagy épületegyüttes” alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. bekezdése szerinti fogalmat
- „országos főút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 10. § I. 4. és 5. pontja szerinti,
- „gyorsforgalmi út” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 10. § I. 1. és 2. pontja szerinti
- „átalakítás” alatt a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - továbbiakban OTÉK - 1. sz. melléklet 8. pontja szerinti,
- „bővítés” alatt az OTÉK 1. sz. melléklet 17. pontja,
- „hasznos alapterület” alatt az OTÉK 1. sz. melléklet 46. pontja szerinti
- „főút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 10. § I. 4. és 5. pontja szerinti,
- „gyorsforgalmi út” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 10. § I. 1. és 2. pontja szerinti
fogalmat érti.
Ajánlatkérő hasznos alapterületként átalakítás esetén az átalakítással érintett hasznos alapterületet, bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterületét fogadja el.
„Egybefüggő”: a megszakítás nélküli, folytonos útszakasz.
„Munkagödör”: a térszín alatti munkához szükséges nyílt felszínű munkatér.
„Különszintű csomópont”: olyan közúti csomópontot, ahol a keresztező főirányok külön szintben keresztezik egymást. (Csomópont: két vagy több út találkozási helye, ahol a különböző irányú forgalmi áramlatok mindegyike -vagy egy része - között kapcsolat van.)
„Közlekedési műtárgy” alatt: a hidat, a pontonhidat, a hajóhidat, a felüljárót, az alagutat, az aluljárót, a támfalat, a bélésfalat ért.
„Résfal”: a rés (függőleges árok) kitöltésével létrehozott függőleges folytonos vagy szakaszos szerkezet, olyan építmény, amely teherviselési, vízzárási, munkagödör-határolási célt szolgál.
„Projektvezetői tapasztalat” alatt: elfogad minden olyan tapasztalatot, ahol a SZE a teljes kivitelezési szerződés irányításáért felelt. A teljes kivitelezési szerződés irányítására megnevezett SZE szerződésenként - közös AT-ként teljesített szerződés esetén is - kizárólag egy SZE lehet.
„Komplex villamospálya építési munka”: Ajánlatkérő komplex villamospálya építési munka alatt minden olyan villamospálya építési munkát tartalmazó kivitelezési szerződést elfogad, amely a villamospálya építés mellett egyaránt tartalmazta az alábbi munkarészek mindegyikét:
- felsővezeték építési,
- áramellátás építési,
- közvilágítás építési,
- térvilágítás építési,
- jelzőberendezés építési,
- üzemi hírközlő hálózat építési,
- megállóhely és/vagy végállomás építési és/vagy átépítési.
„Komplex mélyépítési munka”: Ajánlatkérő komplex mélyépítési munka alatt minden olyan mélyépítési munkát tartalmazó kivitelezési szerződést elfogad, amely egyaránt tartalmazza az alábbi munkarészek mindegyikét:
- útépítési és/vagy felújítási,
- forgalomtechnikai,
- környezetrendezési,
- közműépítési.
Ajánlatkérő 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzés tárgyával műszakilag egyenértékűnek tekinti:
- a villamos pályával a vasút, városi (nem kötélvontatású) vasút, helyi érdekeltségű vasút (HÉV) pályát,
- főút építéssel és/vagy felújítással, a gyorsforgalmi út építést és/vagy felújítást, gyorsforgalmi út és/vagy főút 2x2 sávra való kapacitás bővítését,
- parkolóház építéssel a mélygarázs építést,
- résfallal a réspillért.
Helyesen:
8.) Ajánlatkérő
- „épületegyüttes” alatt az épületek szoros fizikai kapcsolatát
- „közhasználatú épület vagy épületegyüttes” alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. bekezdése szerinti fogalmat
- „országos főút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 1. sz. melléklet I. 4. és 5. pontja szerinti,
- „gyorsforgalmi út” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 1. sz. melléklet I. 1. és 2. pontja szerinti
- „átalakítás” alatt a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - továbbiakban OTÉK - 1. sz. melléklet 8. pontja szerinti,
- „bővítés” alatt az OTÉK 1. sz. melléklet 17. pontja,
- „hasznos alapterület” alatt az OTÉK 1. sz. melléklet 46. pontja szerinti
- „főút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 1. sz. melléklet I. 4. és 5. pontja szerinti,
fogalmat érti.
Ajánlatkérő hasznos alapterületként átalakítás esetén az átalakítással érintett hasznos alapterületet, bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterületét fogadja el.
„Egybefüggő”: a megszakítás nélküli, folytonos útszakasz.
„Munkagödör”: a térszín alatti munkához szükséges nyílt felszínű munkatér.
„Különszintű csomópont”: olyan közúti csomópontot, ahol a keresztező főirányok külön szintben keresztezik egymást. (Csomópont: két vagy több út találkozási helye, ahol a különböző irányú forgalmi áramlatok mindegyike -vagy egy része - között kapcsolat van.)
„Közlekedési műtárgy” alatt: a hidat, a pontonhidat, a hajóhidat, a felüljárót, az alagutat, az aluljárót, a támfalat, a bélésfalat ért.
„Résfal”: a rés (függőleges árok) kitöltésével létrehozott függőleges folytonos vagy szakaszos szerkezet, olyan építmény, amely teherviselési, vízzárási, munkagödör-határolási célt szolgál.
„Projektvezetői tapasztalat” alatt: elfogad minden olyan tapasztalatot, ahol a SZE a teljes kivitelezési szerződés irányításáért felelt. A teljes kivitelezési szerződés irányítására megnevezett SZE szerződésenként - közös AT-ként teljesített szerződés esetén is - kizárólag egy SZE lehet.
„Komplex villamospálya építési munka”: Ajánlatkérő komplex villamospálya építési munka alatt minden olyan villamospálya építési munkát tartalmazó kivitelezési szerződést elfogad, amely a villamospálya építés mellett egyaránt tartalmazta az alábbi munkarészek mindegyikét:
- felsővezeték építési és/vagy átépítési, és/vagy áramellátás építési és/vagy átépítési
- közvilágítás építési és/vagy átépítési, és/vagy térvilágítás építési és/vagy átépítési,
- jelzőberendezés építési és/vagy átépítési, és/vagy biztosítóberendezés építési és/vagy átépítési,
- üzemi hírközlő hálózat építési és/vagy átépítési,
- megállóhely építési és/vagy átépítési, és/vagy állomás építési és/vagy átépítési, és/vagy végállomás építési és/vagy átépítési.
„Komplex mélyépítési munka”: Ajánlatkérő komplex mélyépítési munka alatt minden olyan mélyépítési munkát tartalmazó kivitelezési szerződést elfogad, amely egyaránt tartalmazza az alábbi munkarészek mindegyikét:
- útépítési és/vagy felújítási,
- forgalomtechnikai,
- környezetrendezési,
- közműépítési.
Ajánlatkérő 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzés tárgyával műszakilag egyenértékűnek tekinti:
- a villamos pályával a vasút, városi (nem kötélvontatású) vasút, helyi érdekeltségű vasút (HÉV) pályát,
- főút építéssel és/vagy felújítással, a gyorsforgalmi út építést és/vagy felújítást, gyorsforgalmi út és/vagy főút 2x2 sávra való kapacitás bővítését,
- parkolóház építéssel a mélygarázs építést,
- résfallal a réspillért,
- üzemi hírközlő hálózattal az üzemi távközlési hálózatot.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
- Továbbá módosulnak a közbeszerzési dokumentumok.
- Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentumokat az ajánlati felhívás I.3. Kommunikáció pontjában megadott címen teljes terjedelmében elérhetővé teszi.
-Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.2); IV.2.7) pontjaiban megadott időpontokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 2017/S 027-047124 hivatkozási számon megjelent korrigendumban 2017.02.28. 13:00 órára, a TED 2017/S 034-061037 hivatkozási számon megjelent korrigendumban 2017.04.12. 13:00 órára,a TED 2017/S 065-121929 hivatkozási számon megjelent korrigendumban 2017.04.26. 13:00 órára, a TED 2017/S 077-148364 hivatkozási számon megjelent korrigendumban 2017.05.19. 13:00 órára, a TED 2017/S 090-176269 hivatkozási számon megjelent korrigendumban 2017.06.13. 13:00 órára, a TED 2017/S 106-211804 hivatkozási számon megjelent korrigendumban 2017.06.20. 13:00 órára, majd a TED 2017/S 112-224975 hivatkozási számon megjelent korrigendumban 2017.07.14. 13:00 órára módosította.
- Továbbá Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.1.1) pontjában megadott elnevezést az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 2017/S 034-061037 hivatkozási számon megjelent korrigendumban a következőek szerint módosította: A Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kiegészítő tervezési feladatai és kivitelezése (PST kód: I000.01).
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ