Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/127
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2016.11.04.
Iktatószám:11144/2016
CPV Kód:71310000-4
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÚJLAK Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: -
Telefon: + 3612374128
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési,építési,szerelési munkákhoz kapcs.projektmenedzsment,műszaki ellenőri,sportszakmai ellenőri,tervellenőri,változásmenedzsment,szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkák elv. és kapcs. szolg
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési,építési,szerelési munkákhoz kapcs.projektmenedzsment,műszaki ellenőri,sportszakmai ellenőri,tervellenőri,változásmenedzsment,szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkák elv. és kapcs. szolg
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
További tárgyak:71631000-0
71356300-1
71520000-9
71541000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: a végleges szerződés tervezet Előzmények B.) pontjában és a szerződés tervezet 1.2. pontja szerinti helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáihoz kapcsolódó projekt menedzsment, műszaki ellenőri, sportszakmai ellenőri, tervellenőri, változásmenedzsment, szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/06/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 148 - 274114

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tervezési,építési,szerelési munkákhoz kapcs.projektmenedzsment,műszaki ellenőri,sportszakmai ellenőri,tervellenőri,változásmenedzsment,szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkák elv. és kapcs. szolg
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÚJLAK Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunor u. 20./b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 849000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerz.mód.:2016.08.24.A tárgyi feladatok ellát. alapját képező Váll. Szerz. Mód.-ra tek. felek bővítették a Megb.Szerz. Megbízott által ellátandó feladatok tárgyát és mennyiségét a Kiegészítő Tervezési Szolgáltatásokhoz kapcsolódó projekt menedzsment és tervellenőri,sportszakmai ellenőri,kockázatelemzési munkák elvégzésével. E feladat ellátása során a Megbízott köt. figyelemmel lenni a VB idejére megépítendő FINA Market kialakításának és a Dagály Strandfürdő (DS) tervezett kialakításának összehangolására, a VB után az úszókomplexum és a Dagály Strandfürdő közös üzemeltetésének lehetőségére. A szerz. megköt. követően a FINA-val és a MÚSZ-al történt megállapodások alapján szükségessé vált a DS területén meglévő 50 m-es külső medence átalakítása és ennek a VB rendezvényeibe történő bekapcsolása. Ezáltal e terület is versenyterületté minősült, mely miatt szükséges a megfelelő összeköttetés kialakítása a többi úszólétesítménnyel, az egységes biztonsági és beléptetési rendszer megteremtése.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/10/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
További tárgyak:71356300-1
71520000-9
71541000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: a végleges szerződés tervezet Előzmények B.) pontjában és a szerződés tervezet 1.2. pontja szerinti helyszínek
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáihoz kapcsolódó projekt menedzsment, műszaki ellenőri, sportszakmai ellenőri, tervellenőri, változásmenedzsment, szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/06/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 849000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÚJLAK Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunor u. 20./b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Vállalkozási Szerződés Módosításra tekintettel a Felek bővítik a Megbízott által ellátandó feladatok tárgyát és mennyiségét a Kiegészítő Tervezési Szolgáltatásokhoz kapcsolódó projekt menedzsment és tervellenőri, sportszakmai ellenőri, kockázatelemzési munkák elvégzésével, mely feladat ellátása során a Megbízott köteles figyelemmel lenni a Világbajnokság idejére megépítendő FINA Market kialakításának és a Dagály Strandfürdő tervezett kialakításának összehangolására, valamint a Világbajnokságot követően az úszókomplexum és a Dagály Strandfürdő közös üzemeltetésének lehetőségére is.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kiegészítő Tervezési Szolgáltatásokkal összefüggésben kibővült feladatok nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét, illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, Megbízottnak eddig is voltak ilyen ellenőrzési, szolgáltatási feladatai a VB-vel, a 25879 hrsz-ú ingatlannal összefüggésben, amihez kapcsolódnak a Kiegészítő Tervezési Szolgáltatások tekintetében ellátandó feladatok.A szerz. mód. érték nem éri el a Kbt. 141.§(2)bek. meghatározott értékhatárt, annál nagyságrendekkel alacsonyabb.Egyebekben a Megbízó, mint ajánlatkérő, számára a Kiegészítő Tervezési Szolgáltatásokkal összefüggő módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.A kiegészült szolgáltatások nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét, mivel a Megbízottnak eddig is voltak feladatai a VB-vel, a Bp. XIII. kerület 25879 hrsz-ú ingatlannal összefüggésben.Az ellenérték növ. nem haladja meg az eredeti a Szerz.-ben meghat. díj 50%-át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 849000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 884100000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben