Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/119
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2016.10.14.
Iktatószám:12552/2016
CPV Kód:45232140-5
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca 36. (Dagály uszodakomplexum). Helyrajzi szám: 25879
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kraftszer Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02431
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bojtor Gábor
Telefon: +36 1700-6570
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fotav.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Dagály uszodakomplexum távhőellátása - 2016.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232140-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: „Dagály uszodakomplexum távhőellátása - 2016.”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232140-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca 36. (Dagály uszodakomplexum). Helyrajzi szám: 25879
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Népfürdő utca 36. Dagály uszodakomplexum távhőellátásának biztosítására vezeték építés, és a részben azonos nyomvonalon haladó védőcsatornás vezeték bontása. Az elosztóvezeték az A005731 (57-0100) jelű akna, és az új létesítmény erre kialakított hőközpont falsíkja közötti szakaszon kb. 200 nyvfm DN250-es, kb. 320 nyfm DN200-as és kb. 17 nyfm DN80-as előreszigetelt vezetékkel a terv szerinti nyomvonalon az aknák építésével és átalakításával együtt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/07/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/11/08 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8494 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Dagály uszodakomplexum távhőellátása - 2016.”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kraftszer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 145075145
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232140-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca 36. (Dagály uszodakomplexum). Helyrajzi szám: 25879
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. Népfürdő utca 36. Dagály uszodakomplexum távhőellátásának biztosítására vezeték építés, és a részben azonos nyomvonalon haladó védőcsatornás vezeték bontása. Az elosztóvezeték az A005731 (57-0100) jelű akna, és az új létesítmény erre kialakított hőközpont falsíkja közötti szakaszon kb. 200 nyvfm DN250-es, kb. 320 nyfm DN200-as és kb. 17 nyfm DN80-as előreszigetelt vezetékkel a terv szerinti nyomvonalon az aknák építésével és átalakításával együtt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/09/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/10/14 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 157057331
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kraftszer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az eredeti Szerződés 2.3. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„Vállalkozó az alábbi feladatok elvégzését vállalja (3. ütem):
- a Budapest, XIII. kerület Népfürdő u. 36. Dagály Strandfürdő megnövekedett hőigényének biztosításához a meglévő 2xDN80/160-as Isoplus bekötővezeték helyett új nyomvonalon 2xDN125-ös 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezeték kiépítése kb. 24 nyvfm hosszban, a Dagály Uszodakomplexumhoz újonnan kiépítés alatt álló 2xDN200/355-ös előreszigetelt vezetékről lecsatlakoztatva, a telken belül létesítendő elzáró aknáig, tervezéssel. Feladat továbbá a megépítésre került új DN80/160-as előreszigetelt vezeték 2 db lecsatlakozó T-idom kivágása a DN250-as vezetékből, és helyére passzdarab beépítése, valamint a nem eltakart DN80/160-as vezeték elbontása.”
Az eredeti Szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„A teljes vállalkozói díj összege: 157.057.331,- Ft +ÁFA, azaz egyszázötvenhétmillió-ötvenhétezer-háromszázharmincegyezer forint +ÁFA.
A vállalkozói díj átalányárat jelent, azaz magában foglalja a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. Az ÁFA mértékére és megfizetésének módjára az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadók.”
A Szerződés 2.4. pontja szerinti ütemezés és így a Szerződés teljesítésének határideje az alábbiak szerint módosul:

Határidők:
Ütemek Munkaterület tervezett átadása Üzembe helyezés Készre jelentés időpontja
1. ütem 2016. 07. 04. 2016. 09. 22. 2016. 09. 27.
2. ütem 2016. 07. 04. 2016. 09. 22. 2016. 09. 01.
3. ütem 2016.09.16. 2016.10.02. 2016.10.02. (közterületen)
2016.10.14. (ingatlan határán belül)

Fentiekre is figyelemmel a Szerződés 3.5. pontjának 2. részszámlára vonatkozó rendelkezése az alábbiak szerint módosul az eredeti szerződéses összegre vonatkozóan:
2. részszámla:
- számla összege: vállalkozói díj 45 %-a
- számla benyújtásának feltétele: az 1. ütem és 2. ütem tekintetében az üzembe helyezésre alkalmas állapot megvalósítása.
Ezen kiegészítő munka díja, valamint az eredeti szerződéses összeg 30 %-a végszámlában kerül elszámolásra a sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Alap Szerződés szerinti kivitelezés a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény alapján történik a MNV Zrt., mint tulajdonos szakmai ellenőrzése mellett.
A Szerződést követően merült fel azon igény az MNV Zrt. részéről a jelenlegi DN80-as vezeték kiváltására hivatott 2 x 24 nyfm hosszúságú DN125-ös vezeték strandfürdő telekhatáráig történő kiépítésének tervezése és kivitelezése tárgyában. Ennek műszaki tartalma: a Budapest, XIII. kerület Népfürdő u. 36. Dagály Strandfürdő megnövekedett hőigényének biztosításához a meglévő 2xDN80/160-as Isoplus bekötővezeték helyett új nyomvonalon 2xDN125-ös 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezeték kiépítése kb. 24 nyvfm hosszban, a Dagály Uszodakomplexumhoz újonnan kiépítés alatt álló 2xDN200/355-ös előreszigetelt vezetékről lecsatlakoztatva, a telken belül létesítendő elzáró aknáig, tervezéssel. Feladat továbbá a megépítésre került új DN80/160-as előreszigetelt vezeték 2 db lecsatlakozó T-idom kivágása a DN250-as vezetékből, és helyére passzdarab beépítése, valamint a nem eltakart DN80/160-as vezeték elbontása.
A felmerülő szakmai igény körülményeit, előre nem láthatóságát, illetve annak műszaki indokoltságát a Szerződésmódosítás 1. sz. melléklete tartalmazza részletesen.
A további feladatok tételes, részletes költségvetését a szerződésmódosítás, valamint annak melléklete tartalmazza.
A szerződés módosításának közbeszerzési és jogi feltételei fennállnak. A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződésmódosítás elválaszthatatlan részt képező 1. és 2. számú mellékletei alapján megállapítható, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti feltételei nem állnak fenn, azaz a módosítás értéke nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 15%-át, továbbá a felmerült szükséges tervezési és kivitelezési feladatok a szerződés eredeti jellegéhez igazodnak, általános jellegét sem változtatják meg.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 145075145 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 157057331 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/10/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben