Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2012/99
Beszerzés tárgya:Kerékpárútra vonatkozó engedélyezési és ajánlatkérési tervdokumentáció elkészítése.
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2012.08.31.
Iktatószám:13172/2012
CPV Kód:71220000-6;71322000-1
Ajánlatkérő:Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2012.08.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Postai cím: Szent István tér 7.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Krisztián
Telefon: +36 66 445885
E-mail: naturpark@globonet.hu
Fax: +36 66 445885
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Kerékpárút engedélyezési és ajánlatkérési tervdokumentációjának elkészítése
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Kerékpárútra vonatkozó engedélyezési és ajánlatkérési tervdokumentáció
elkészítése.
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71322000-1

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12115 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2012/08/08 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/08/13 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2012/08/28 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? nem
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
  Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
II.3. A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:
Kezdés:
A következő helyett
Dátum: 2012/09/21 (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: 2012/09/28 (év/hó/nap)
Időpont: :

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3)
A dokumentáció beszerzésének határideje
A következő helyett
Dátum: 2012/08/28 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2012/09/17 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4.) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
A következő helyett
Dátum: 2012/08/28 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2012/09/17 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Dátum:
A következő helyett
Dátum: 2012/08/28 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2012/09/17 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
M1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja
alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevő) az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben, jelen eljárás tárgyával
megegyező (tervezési szolgáltatások), legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetése.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés
idejét (a kezdési és befejezési határidő), a szerződést kötő másik fél
megnevezést, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás
összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ismertetést a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kell benyújtani.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(5)-(6)
bekezdéseiben foglaltak.
M1. Ajánlattevő alkalmatlan ha, nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben összesen az alábbi tárgyú
tervezésekre vonatkozó referenciával:
a) Legalább 1 db összefüggő, folyamatos szelvényezésű, minimum 40 km
hosszúságú, új nyomvonalon tervezett út, vagy kerékpárút engedélyes és
ajánlatkérési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referencia, melynek
engedélyezési eljárása lezárult és amely referencia tartalmazott csapadékvíz
elvezetésre vonatkozó tervezési feladatokat is, valamint amelynek értéke
meghaladta a nettó 20 millió forintot.
b) Legalább 1 db, minimum 15 km hosszúságú, új nyomvonalon tervezett,
folyamatos szelvényezésű, árvízvédelmi töltésen vezetett út-, vagy kerékpárút
engedélyes tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referencia, melynek
engedélyezési eljárása lezárult és amely referencia tartalmazott csapadékvíz
elvezetésre vonatkozó tervezési feladatokat is, valamint amelynek értéke
meghaladta a nettó 10 millió forintot.
A következő irányadó:
M1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja
alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevő) az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben, jelen eljárás tárgyával
megegyező (tervezési szolgáltatások), legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetése.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés
idejét (a kezdési és befejezési határidő), a szerződést kötő másik fél
megnevezést, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás
összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ismertetést a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kell benyújtani.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(5)-(6)
bekezdéseiben foglaltak.
M1. Ajánlattevő alkalmatlan ha, nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben összesen az alábbi tárgyú
tervezésekre vonatkozó referenciával:
a) Legalább 1 db összefüggő, folyamatos szelvényezésű, minimum 40 km
hosszúságú, új nyomvonalon tervezett út, vagy kerékpárút engedélyes és
ajánlatkérési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referencia, melynek
engedélyezési eljárása lezárult és amely referencia tartalmazott csapadékvíz
elvezetésre vonatkozó tervezési feladatokat is, valamint amelynek értéke
meghaladta a nettó 20 millió forintot.
b) Legalább 1 db, minimum 15 km hosszúságú, új nyomvonalon tervezett,
folyamatos szelvényezésű, árvízvédelmi töltésen vezetett út-, vagy kerékpárút
engedélyes tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referencia, melynek
engedélyezési eljárása lezárult és amely referencia tartalmazott csapadékvíz
elvezetésre vonatkozó tervezési feladatokat is, valamint amelynek értéke
meghaladta a nettó 5 millió forintot.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------
IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
Korábbi:
8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Az ajánlattételi határidő: 2012. augusztus 28., 11:00 óra
Módosított:
8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Az ajánlattételi határidő: 2012. szeptember 17., 11:00 óra
Korábbi:
10. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA
Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével, azaz 2012. augusztus 28., 11:00 óra. Helye: Körösök Völgye Naturpark Egyesület (5600 Békéscsaba, Széchényi liget 810 hrsz.) Réthy Zsigmond terem
Módosított:
10. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA
Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével, azaz 2012. szeptember 17., 11:00 óra. Helye: Körösök Völgye Naturpark Egyesület (5600 Békéscsaba, Széchényi liget 810 hrsz.) Réthy Zsigmond terem
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):
Ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt - a módosítás időpontjáig megvásároló - ajánlattevőknek közvetlenül megküldi, a később ismertté vált ajánlattevők pedig a felhívásban foglaltaknak megfelelően megvásárolhatják.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2012/09/17 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2012/08/26 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Corex Consulting Kft.
Postai cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dani Sándor
Telefon: +36 12880707
E-mail: sdani@corex.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):