Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/150
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2016.12.30.
Iktatószám:14498/2016
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Market Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 12374128
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A FINA 2017.évi Úszó-,Vízilabda-,Műugró-Műúszó és Nyíltvízi VB megrendezésében szüks. uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési,építési,szerelési munkáinak elvég. és kapcs. szolg. ell
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A FINA 2017.évi Úszó-,Vízilabda-,Műugró-Műúszó és Nyíltvízi VB megrendezésében szüks. uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési,építési,szerelési munkáinak elvég. és kapcs. szolg. ell.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212212-5
További tárgyak:45111100-9
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIII. kerület 25879, 25667/7, és 25666/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésében szükséges uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/05/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 117 - 210854

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A FINA 2017.évi Úszó-,Vízilabda-,Műugró-Műúszó és Nyíltvízi VB megrendezésében szüks. uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési,építési,szerelési munkáinak elvég. és kapcs. szolg. ell.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 38365683065 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerz.mód.:2016.10.28. Kbt.141.§(2)-(3)bek.: A Kiegészítő Kivitelezési Munkák nem változtatják meg a Fővállalkozási Szerződés általános jellegét, illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a Vállalkozó feladata a Világbajnokság megrendezéséhez szükséges beruházások kivitelezése, melyhez kapcsolódnak a Kiegészítő Kivitelezési Munkálatok. Ezen kívül a Kieg. Kivit. Munkákra vonatkozó szerződésmódosítási érték nem éri el a Kbt.141.§(2) bekezdésében meghatározott értékhatárokat, annál alacsonyabb.a Megrendelői Ütemterv fentiek szerinti szerződésmódosítása tekintetében a Kbt.141.§(6)bek. szerinti feltételek fennállnak, mivel a jelen 2. sz. Módosítás nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, illetve nem meríti ki a Kbt.141.§(6)bek.a)-c) pontok szerinti egyik esetet sem. A közbeszerzési eljárásban a teljesítési határidő nem volt értékelési részszempont,a végteljesítési határidők pedig nem kerültek módosításra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212212-5
További tárgyak:45111100-9
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIII. kerület 25879, 25667/7, és 25666/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésében szükséges uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/05/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 38365683065
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A leszállított Tenderterv-dokumentáció vizsgálata alapján a Tenderterv-dokumentáció részét képező tervekben foglalt létesítmények, munkák jelentős részének a kivitelezése vagy közvetlenül szükséges a VB megrendezéséhez vagy a kivitelezési munkálatok a Fővállalkozási Szerződéstől függetlenül külön vagy részben megosztottan történő beszerzése szakmai, műszaki, gazdasági és célszerűségi okok miatt nem megfelelő, különös tekintettel arra a tényre, hogy a VB előkészületeinek megkezdéséig rendelkezésre álló idő kevesebb, mint 7 hónap. Mő megállapította, hogy a Kieg. Terv. Szolg. meghat. egyes létesítmények, munkák kivitelezése nem, illetve részlegesen szükséges a VB megrendezéséhez. A Megrendelő a szerződés módosításban foglaltak alapján megállapította, hogy szükségessé vált a Fővállalkozási Szerződés kivitelezési feladatainak kiegészítése, mivel a Budapest 25879 hrsz-ú ingatlan teljes területére kiterjedően kell a szerződésmódosításban meghatározott kivitelezési feladatokat ellátni.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az új Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja:- A Megrendelő, mint ajánlatkérő, számára a Kiegészítő Kivitelezési Munkákkal összefüggő módosítást olyan körülmények tették szükségessé amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A Kiegészítő Kivitelezési Munkák nem változtatják meg a Fővállalkozási Szerződés általános jellegét, mivel a Vállalkozó fő feladatát képezi a Világbajnoksággal kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti a Fővállalkozási Szerződésben meghatározott Vállalkozói Díj 50%-át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 38500683065 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 43360412036 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben