Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2016.12.14.
Iktatószám:14700/2016
CPV Kód:45213312-3
Ajánlatkérő:Balatonfüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"GÓTIKA" Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:önkormányzati tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00615
Postai cím: Szent István tér 1.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kosler Zoltán
Telefon: +36 87581220
E-mail: kosler_zoltan@balatonfured.com
Fax: +36 87343457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balatonfured.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: a FINA 2017. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó parkoló fejlesztése Balatonfüreden
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213312-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Alapmennyiség (I. feladatcsoport):
Zákonyi F. utcai parkoló-8230 Bfüred,Zákonyi F. u., Hrsz.:95/8:
- telek: 6996m2
Bruttó beépítettség:
- térfelszín alatt: 6016m2
- térfelszín felett: 500,49m2
- hasznos m2: 5 517,69m2
- 2db akadálymentes lift
- bekötő útszakasz garázshoz 20m2
- Écsy L. utca, bejárat: 683m2
Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:
- beléptető rendszer, forgalomvezérlés
- közműkiváltások, járda
Opcionális Mennyiség (II. feladatcsoport):
Széchenyi I. utcai parkoló - 8230 Bfüred, Széchenyi u., Hrsz.: 117/2
- telek: 5344m2
- bruttó terület: 11366m2
- hasznos m2: 10784,07m2
- zöldtető: 3650m2
- épület körüli zöldterület: 750m2
- 1db akadálymentesített lift
- 30db elektromos töltő
- 3 szintes lépcsős kialakítás
- aszfaltozott út,járda: 869m2
- térkő burkolat: 86m2
Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:
- beléptető rendszer, forgalomvezérlés
- közműkiváltások, járda
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 3435141428 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: a FINA 2017. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó parkoló fejlesztése Balatonfüreden.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213312-3
További tárgyak:45223310-2
45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Alapmennyiség: 8230 Bfüred,hrsz:95/8
Opcionális: 8230 Bfüred,hrsz:117/2
telekalakítás utáni hrsz-ek, melyre a 2015. XXXIII.tv. vonatkozik,tekintettel a 2015. XXXIII. törvény 1. § (1)-ben foglaltakra
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alapmennyiség (I. feladatcsoport):
Zákonyi F. utcai parkoló-8230 Bfüred,Zákonyi F. u., Hrsz.:95/8:
- telek: 6996m2
Bruttó beépítettség:
- térfelszín alatt: 6016m2
- térfelszín felett: 500,49m2
- hasznos m2: 5 517,69m2
- 2db akadálymentes lift
- bekötő útszakasz garázshoz 20m2
- Écsy L. utca, bejárat: 683m2
Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:
- beléptető rendszer, forgalomvezérlés
- közműkiváltások, járda
Opcionális Mennyiség (II. feladatcsoport):
Széchenyi I. utcai parkoló - 8230 Bfüred, Széchenyi u., Hrsz.: 117/2
- telek: 5344m2
- bruttó terület: 11366m2
- hasznos m2: 10784,07m2
- zöldtető: 3650m2
- épület körüli zöldterület: 750m2
- 1db akadálymentesített lift
- 30db elektromos töltő
- 3 szintes lépcsős kialakítás
- aszfaltozott út,járda: 869m2
- térkő burkolat: 86m2
Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:
- beléptető rendszer, forgalomvezérlés
- közműkiváltások, járda
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opció lehívásáról AK a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt.AK-t az Opcionális Mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, az AT úgy nyújtsa be az ajánlatát,készítse el a költségvetést,hogy az Opcionális Mennyiség szabadon elhagyható vagy megrendelhető,lehívása AK jogosultsága,a lehívás elmaradása esetén ajánlattevő AT-vel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.7) pontba beírt érték az alap és az opciós mennyiség összértéke, melyből az alapmennyiség nettó 1 695 420 716,- HUF, az opciós mennyiség nettó 1 739 720 712,- HUF. Az opció lehívása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a szerződés megkötésétől számított 1 hónapon belül a fedezet e tekintetben rendelkezésre áll.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Kivitelezési szerződés a FINA 2017. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság Rész száma: 1 Elnevezés: 1
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "GÓTIKA" Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fürdő u. 20.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1600000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3435141428
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő: "GÓTIKA" Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft. 10537598-2-19
Ajánlattevők:
1. "GÓTIKA" Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.
10537598-2-19
2. ZERON Zrt.
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1. em. 3.
23077355-2-05
3. A-Híd Zrt.
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
24857538-2-44
4. W-V BALATONFÜRED KONZORCIUM
West Hungária Bau Kft.
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
11469830-2-44
VEMÉV-SZER Kft.
8200 Veszprém, Pillér u. 11.
10578863-2-19
5. EQUISCORP Kft.
8000 Székesfehérvár, Fiskális út 58.
14450109-2-07
6. Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
9400 Sopron, Ipar krt. 13.
11121426-2-08

Nyertes Ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót, az azonban még nem ismert.
Az alvállalkozói területek az alábbiak:
Bontási munkák, munkatér határolás, földmunkák, szerkezetépítés, közműépítés, villamos munkák, gépészeti munkák, útépítés.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
x Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Az Országgyűlés a FINA Világbajnokság megrendezésére vonatkozó döntését követően hozta meg a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-,Vízilabda-,Műugró-,Műúszó-és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztésről szóló 2015. XXXIII. tv-t (FINA tv), mellyel meghatározta a legfőbb feladatokat,kötelezettségeket,jogosultságokat. E FINA tv 1.§(1)bek hatálya alá tartozóként határozta meg az 1. mell-ben felsorolt ingatlanokra,az ezekből az ingatlanokból telekalakítási eljárások során kialakított ingatlanokra,valamint azokon a Bp-en és Bfüreden megrendezendő Úszó-,Vízilabda-,Műugró-,Műúszó-és Nyíltvízi Világbajnokság (továbbiakban:világbajnokság)megrendezéséhez szükséges,ill. azzal összefüggő,azt kiszolgáló beruházásokra és felújítási tevékenységre-ide értve a közterületi,közmű és árvízvédelmi beruházásokat is-(továbbiakban együtt:beruházás),a beruházással összefüggő beszerzésekre és közigazgatási hatósági eljárásokra,valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggő egyéb beszerzésekre terjed ki.Az 1. sz. melléklet magában foglalja a bfüredi események megrendezéséhez szükséges hrsz-eket is.
A FINA törvény végrehajtási rendelete a Bp-en megrendezendő Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről,valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról 451/2015.(XII. 28.)Korm. rendelet az 1.sz. mell-ben jelöli ki,hogy a rendezvénnyel összefüggésben megvalósuló bizonyos feladatok tekintetében Bfüred Város Önkormányzata az AK.A Rendelet 1. sz. mell. 28. sora a bfüredi patkolófejlesztéshez szükséges hrsz-eket tartalmazza.
A Kormány az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 1118/2016.(III. 10.) Korm. hat-ban a bfüredi parkolófejlesztéshez szükséges forrásról rendelkezik.
A FINA tv,ill.annak módosítása,továbbá a fenti Korm. határozat-összhangban az objektív előre nem látható rendkívüli sürgősséggel-feljogosítja AK-t,hogy a Beruházással összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében rendkívüli sürgősségre alapított HNT eljárást alkalmazzon.
A 2015. XXXIII. tv a Bp-en megrendezendő Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről 3.§ (1) bek alapján AK a beruházással összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében minden esetben jogosult a Kbt.szerinti,rendkívüli sürgősségre alapított HNT eljárás alkalmazására