Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2009/87
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Helyesbítés KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2009.07.27.
Iktatószám:15662/2009
CPV Kód:
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2009.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

I. SZAKASZ
I.1) AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS A KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út 48.
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Címzett: Laminé Antal Éva polgármester
Telefon: 36/542-510
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: 36/341-752
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
II.)
A MEGJELENT, HELYESBÍTENI KÉRT HIRDETMÉNY NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA (KÉ-SZÁM): 14729/2009
III.)
A MEGJELENT, HELYESBÍTENI KÉRT HIRDETMÉNY KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐBEN TÖRTÉNT KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA: 2009/07/20 (év/hó/nap)
IV.)
A MEGJELENT, HELYESBÍTENI KÉRT HIRDETMÉNYBEN MEGADOTT AJÁNLATTÉTELI/RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ: 2009/08/10 (év/hó/nap)
V.)
A MEGJELENT HIRDETMÉNY HELYESBÍTENI KÉRT PONTJÁNAK MEGJELÖLÉSE ÉS A HELYES SZÖVEG: IV.3.3. A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/08/10 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 30
IV.3.4. Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/08/10 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 30
IV.3.7. Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/08/10 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 30
V.3.1.Az eredményhirdetés tervezett időpontja
Dátum: 2009/08/17 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 30
V.3.2. A szerződéskötés tervezett időpontja
Dátum: 2009/08/26
III.2.2 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolási mód
A következő helyett:
2. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt három gazdasági év (2006, 2007, 2008.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása másolatban.
A következő irányadó:
2. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt kettő gazdasági év (2007, 2008.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása másolatban.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III.2.2 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelményei
A következő helyett:
2. Ajánlattevőnek vagy valamelyik a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt három gazdasági év (2006, 2007, 2008.) jogszabályok szerinti beszámolója alapján bármelyik évben a mérleg szerinti eredménye negatív.
A következő irányadó:
2. Ajánlattevőnek vagy valamelyik a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt kettő gazdasági év (2007, 2008.) jogszabályok szerinti beszámolója alapján bármelyik évben a mérleg szerinti eredménye negatív.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelet igazolási mód
A következő helyett:
1.Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az előző három évben (2006., 2007. és 2008.) befejezett, a közbeszerzés tárgyával azonos (parképítés, térburkolat készítés) építési és felújítási munkák rövid ismertetése, az ellenszolgáltatás összegének, a teljesítés helyének, idejének, a másik szerződő fél nevének, címének és/vagy telefonszámának megadása, továbbá a beruházótól származó referencialevél csatolása másolatban a Kbt. 68.§.(2) bekezdése szerint.
A következő irányadó:
1.Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az előző három évben (2006., 2007. és 2008.) befejezett, a közbeszerzés tárgyával azonos (parképítés, térburkolat készítés) építési és felújítási munkák rövid ismertetése, az ellenszolgáltatás összegének, a teljesítés helyének, idejének, a másik szerződő fél nevének, címének és/vagy telefonszámának megadása, továbbá a beruházótól származó referencialevél csatolása másolatban a Kbt. 68.§.(2) bekezdése szerint.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye
A következő helyett:
1.- Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha:
ajánlattevők) és aAz ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 2006., 2007., 2008 években nem rendelkezik összesen legalább 1 db, közbeszerzés tárgyával megegyező (parképítés, térburkolat készítés) nettó 60 millió Ft értékű befejezett, pozitív visszaigazolású referencia munkával.
A következő irányadó:
1.- Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha:
ajánlattevők) és aAz ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 2006., 2007., 2008 években nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyával megegyező (parképítés, térburkolat készítés) összesen nettó 60 millió Ft értékű befejezett, pozitív visszaigazolású referencia munkával.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelet igazolási mód
A következő helyett:
3.-
A következő irányadó:
3. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mutassa be MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási rendszer tanúsítványát, vagy az azzal egyenértékű tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékai.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye
A következő helyett:
3.-
A következő irányadó:
3.Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik bármely akkreditált nemzeti szervezet által igazololt érvényes 14001:2005 környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy a Kbt. 68.§ (5) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvánnyal
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
V.7. Egyéb információk
A következő helyett:
19.-
A következő irányadó:
19. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem csatolja ISO 9001:2001 szabvány szerinti vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerint azzal egyenértékű minőségirányítási rendszeréről

VI.)
A HELYESBÍTÉSI KÉRELEM FELADÁSÁNAK NAPJA: 2009/07/23 (év/hó/nap)