Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/1
Beszerzés tárgya:Magyarország közigazgatási területén keletkező lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok (EWC 15 01 02) anyagában történő hasznosítása 2016. évre szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján 1. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 2 400 000 kg (fix mennyiség)+25 %% mennyiségben; 2. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 2 400 000 kg (fix mennyiség)+25 %% mennyiségben; 3. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 2 400 000 kg (fix mennyiség)+25 %% mennyiségben; 4. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 700 000 kg (fix mennyiség)+25 %% mennyiségben; 5. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 700 000 kg (fix mennyiség)+25 %% mennyiségben; 6. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 700 000 kg (fix mennyiség)+25 %% mennyiségben; 7. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 100 000 kg (fix mennyiség)+25 %% mennyiségben; 8. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 100 000 kg (fix mennyiség)+25 %% mennyiségben; 9. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 100 000 kg (fix mennyiség)+25 %% mennyiségben; 10. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 100 000 kg (fix mennyiség)+25 %% mennyiségben; 11. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 100 000 kg (fix mennyiség)+25 %% mennyiségben. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a lehívható + 25 %% vonatkozásában, hogy a fix mennyiséget mindenképpen teljesíteni kell, míg további + 25 %% teljesítése vonatkozásában rendelkezésre kell állnia, és ajánlatkérői megrendelés esetén kell teljesíteni. A nyertes ajánlattevő jelezheti is felajánlását az 25 %% vonatkozásában, azonban lehívási kötelezettsége ajánlatkérőnek (Megrendelőnek) nincs. A közbeszerzés tárgya a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) bekezdésének figyelembevételével történt.
Hirdetmény típusa:További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2016.01.04.
Iktatószám:27577/2015
CPV Kód:90500000-2;90511000-2;90512000-9;90514000-3
Ajánlatkérő:Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:true
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK19084
Postai cím: Mészáros utca 58/a
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Bognár Nóra
Telefon: +36 707771262
E-mail: dr.bognar.nora@oktf-nhi.gov.hu
Fax: +36 12249163
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szelektivinfo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
MKB13/2016 Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési (atipikus) szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján. A finanszírozás/díjfizetés további feltételeit a dokumentáció tartalmazza és a részletes feladatok a szerződés-tervezetben is megtalálhatók.
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Magyarország közigazgatási területén keletkező lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok (EWC 15 01 02) anyagában történő hasznosítása 2016. évre szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján
1. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 2 400 000 kg (fix mennyiség)+25 % mennyiségben;
2. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 2 400 000 kg (fix mennyiség)+25 % mennyiségben;
3. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 2 400 000 kg (fix mennyiség)+25 % mennyiségben;
4. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 700 000 kg (fix mennyiség)+25 % mennyiségben;
5. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 700 000 kg (fix mennyiség)+25 % mennyiségben;
6. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 700 000 kg (fix mennyiség)+25 % mennyiségben;
7. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 100 000 kg (fix mennyiség)+25 % mennyiségben;
8. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 100 000 kg (fix mennyiség)+25 % mennyiségben;
9. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 100 000 kg (fix mennyiség)+25 % mennyiségben;
10. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 100 000 kg (fix mennyiség)+25 % mennyiségben;
11. sz. rész: Lakossági hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 1 100 000 kg (fix mennyiség)+25 % mennyiségben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a lehívható + 25 % vonatkozásában, hogy a fix mennyiséget mindenképpen teljesíteni kell, míg további + 25 % teljesítése vonatkozásában rendelkezésre kell állnia, és ajánlatkérői megrendelés esetén kell teljesíteni. A nyertes ajánlattevő jelezheti is felajánlását az 25 % vonatkozásában, azonban lehívási kötelezettsége ajánlatkérőnek (Megrendelőnek) nincs.
A közbeszerzés tárgya a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) bekezdésének figyelembevételével történt.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
90514000-3

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
MKB13/2016
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2015 - 21205 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S 208 - 378137 2015/10/27 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:
2015/10/22 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ  
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
  A közbeszerzési eljárást megszüntették.
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
  Nem került sor szerződés odaítélésére.
  Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
 
Mindkettő
 
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
x
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
 
A szöveg módosítandó része:
A következő helyett:
Helyesen:
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
 
A módosítandó adatok:
IV.3.3)
A következő helyett:
2016/01/11 (nap/hónap/év)
10 : 30 (időpont )
Helyesen:
2016/02/29 (nap/hónap/év)
11 : 30 (időpont )

A módosítandó adatok:
IV.3.4)
A következő helyett:
2016/01/11 (nap/hónap/év)
10 : 30 (időpont )
Helyesen:
2016/02/29 (nap/hónap/év)
11 : 30 (időpont )

A módosítandó adatok:
IV.3.8)
A következő helyett:
2016/01/11 (nap/hónap/év)
10 : 30 (időpont )
Helyesen:
2016/02/29 (nap/hónap/év)
11 : 30 (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
 
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:
2015/12/28 (nap/hónap/év)