Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:10063/2018
CPV Kód:85312320-8
Ajánlatkérő:Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Teljesítés helye:Budapest VIII., Kőbányai út és Salgótarjáni út által szegélyezett tömb, a volt Józsefvárosi pályaudvar jelenleg funkciótlan területének mintegy 7,5 hektáron fekvő területe, amelynek önálló ingatlanná történő kialakítására irányuló egyesített telekalakítási eljárás folyamatban van
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÖT R SECURITY & SERVICE Kft.;K-ÉP STUDIÓ Mérnöki Szolgáltató Kft.;Tisztítás-Technológiai Tudományok Intézete Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosítószám: AK21872
Postai cím: Salgótarjáni út 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görözdi György, MTK Kiemelt Beruházások Projekt Igazgató
Telefon: +36 302780886
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu
Fax: +36 17808358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: JÓZSEFVÁROSI SPORTPÁLYA UDVAR ÜZEMELTETÉSI SZAKÉRTŐJÉNEK KIVÁLASZTÁSA
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85312320-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
JÓZSEFVÁROSI SPORTPÁLYA UDVAR ÜZEMELTETÉSI SZAKÉRTŐJÉNEK KIVÁLASZTÁSA
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 62480000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: JÓZSEFVÁROSI SPORTPÁLYA UDVAR ÜZEMELTETÉSI SZAKÉRTŐJÉNEK KIVÁLASZTÁSA
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85312320-8
További tárgyak:92610000-0
71311000-1
71248000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest VIII., Kőbányai út és Salgótarjáni út által szegélyezett tömb, a volt Józsefvárosi pályaudvar jelenleg funkciótlan területének mintegy 7,5 hektáron fekvő területe, amelynek önálló ingatlanná történő kialakítására irányuló egyesített telekalakítási eljárás folyamatban van
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (Játékok) megrendezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1323/2017. (VI. 8.) Korm. határozat (Korm. hat) értelmében a Játékok megfelelő infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében döntött a Játékok egyik helyszíne a Józsefvárosi pályaudvar jelenleg funkció nélküli területe. A helyszín a Játékok idején a szabadtéri sportpályák többségét biztosítja, majd az utóhasznosítás során utánpótlás-nevelést szolgáló létesítményként működik. A szabadtéri pályák és egyéb szabadtéri funkciók zöldterülete meghaladja a 38.000 m2-t. A szabadtéri pályák kiszolgálására legalább 5000 m2 területű épített infrastruktúra létesül, hagyományos és megújuló energiaforrások együttes rendszerére épülve, amelynek üzemeltetését Ajánlatkérő épület digitalizációs rendszerre támaszkodva kívánja megszervezni. A Korm. hat alapján a helyszín fejlesztésének terveztetési feladatait az MTK végzi, továbbá a Korm.hat. 11. pontja alapján a Beruházás megvalósítását követően az érintett ingatlan és a Beruházás vagyonkezelői (üzemeltetői) jogának várományosa. Jelen beszerzés olyan szakértői tevékenység ellátására irányul, amelynek lényege az üzemeltetési szempontok képviselete a Józsefvárosi Sportpálya Udvar (a továbbiakban: Létesítmény) tervezése és kivitelezése során a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével és a nagy értékű állami tulajdon megfelelő színvonalú üzemeltetésének előkészítése.
A megbízás célja, hogy a Játékok, illetve a későbbi üzemeltetés a lehető leggazdaságosabban, leghatékonyabban és a leendő felhasználók megelégedésére történhessen.
A Létesítmény kivitelezése várhatóan 2018. júniusában kezdődhet és 2019. július 15-ig fejeződik.
A Kerepesi úti Sportpark a 2019. évben Budapesten megrendezésre kerülő Maccabi Játékok (Esemény) központi helyszíne lesz, majd az Eseményt követő utóhasznosítás révén egyszerre szolgálja több sportág edzés- és versenylehetőségeit, különféle sportágak utánpótlás-nevelését.
A beszerzés az alábbi feladatokat foglalja magába:
1. A tervezés és a kivitelezés során az üzemeltetési és a hasznosítási szempontok megjelenítése a koordináció során.
2. A Játékok során megvalósuló üzemeltetés támogatása, kiemelten a nemzetközi esemény színvonalához igazodó biztonsági, zöldfelület-karbantartói, takarítási, sportpálya-felkészítési, gépészeti feladatok vonatkozásában.
3. A későbbi üzemeltetési struktúra kialakítása, és segítség az üzemeltető kiválasztásához, a szükséges dokumentációk (Üzemeltetési Kézikönyv, Kockázatelemzés, eljárási műszaki leírás, stb.) elkészítése.
Az egyes feladatok részletes és teljes műszaki tartalmát a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AT rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min.BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel 
2 aki rendelkezik épület digitalizációs tanácsadásban 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 AT rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min.BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, 
4 aki legalább 3.500 m2 nagyságú létesítmény vonatkozásában üzemeltetési kockázat elemzést végzett (igen/nem) 10
5 AT rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min.BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel,  
6 aki az üzemeltetés aktuális jogszabályai összegyűjtésében, feldolgozásában részt vett nyilvános adatbázis létrejöttéhez, v. külső harmadik fél részére jelen felhívás feladását megelőző 36 hóban (i/n) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Mindösszesen Megbízási díj-nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
2) II.2.5 pont (a karakter korlát miatt került a Minőségi szempont megbontásra), egyben az alábbi:
☉ Minőségi szempont
Név: AT rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min.BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, aki rendelkezik épület digitalizációs tanácsadásban 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 10
Név: AT rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min.BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, aki legalább 3.500 m2 nagyságú létesítmény vonatkozásában üzemeltetési kockázat elemzést végzett (igen/nem) / Súlyszám: 10
Név: AT rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min.BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, aki az üzemeltetés aktuális jogszabályai összegyűjtésében, feldolgozásában részt vett nyilvános adatbázis létrejöttéhez, vagy külső harmadik fél részére jelen felhívás feladását megelőző 36 hónapban (igen/nem) / Súlyszám: 10
☉ Ár szempont - Megnevezés: Ajánlati ár (Mindösszesen Megbízási díj-nettó HUF)/ Súlyszám: 70

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6417 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Józsefvárosi sportpálya udvar üzemeltetési szakértője
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖT R SECURITY & SERVICE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 41.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300713-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: K-ÉP STUDIÓ Mérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fürdő u. 2.
Város: Révfülöp
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8253
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27237575-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Tisztítás-Technológiai Tudományok Intézete Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 41.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13011835-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62480000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Műszaki dokumentációk elkészítése és szaktanácsadás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÖT R SECURITY & SERVICE Kft.,
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 41.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300713-2-13

Hivatalos név: K-ÉP STUDIÓ Mérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fürdő u. 2.
Város: Révfülöp
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8253
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27237575-2-19

Hivatalos név: Tisztítás-Technológiai Tudományok Intézete Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 41.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13011835-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges