Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:10108/2018
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:4080 Hajdúnánás, Külterület 0148/30. Hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dorogi Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK19981
Postai cím: Fő út 9
Város: Hajdúnánás-Tedej
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Gergely
Telefon: +36 52570334
E-mail: galgergely@tedejrt.hu
Fax: +36 52570340
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tedejrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tedejrt.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Tedej Zrt. központi sertéstelepén meglévő r-batéria épület bővítése, valamint új sertés hízlalda épület építése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Tedej Zrt. központi sertéstelepén meglévő r-batéria épület bővítése, valamint új sertés hízlalda épület építése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 584010012 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Tedej Zrt. központi sertéstelepén meglévő r-batéria épület bővítése, valamint új sertés hízlalda épület építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262310-7
További tárgyak:45261400-8
45261210-9
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4080 Hajdúnánás, Külterület 0148/30. Hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Tedej Zrt. központi telephelyén található 17,00 x 61,00 m külméretű földszintes, nyeregtetős, csarnok szerkezetű r-batéria épület, egy 17,00 x 10,60 m külméretű épülettel kerül bővítésre. Az 5,79 m gerinc-, és 3,18 m építménymagasságú épületbővítés fő tartószerkezete előre gyártott acélszerkezet, mely 20 cm vastag monolit vasbeton falakra támaszkodik, tetőszerkezete acél rácsos elemekből és szendvicspanel borítással került kivitelezésre. A beruházás keretében kialakításra kerül az épület elektromos és épületgépészeti, valamint tartástechnológiai rendszere.
R-batéria bővítésének bruttó alapterülete: 180,20 m2.
A Tedej Zrt. központi telephelyén építésre kerülő új sertéshízlalda épület 7,66 m gerinc-, és 4,24 m építménymagasságú, mely 20 cm vastagságú vasbeton fallal készül, külső oldalán 10 cm-es hőszigeteléssel. Tetőszerkezete méretezett acél tartóból áll, melyre 10 cm-es szendvicspanel fedés kerül. Az épületben rácsos padozat készül, amely alatt vasbeton lagúnák épülnek ki. A beruházás keretében kialakításra kerül az épület elektromos és épületgépészeti, valamint tartástechnológiai rendszere.
Sertéshízlalda bruttó alapterülete: 2628,60 m2.
Főbb műszaki mutatószámok összesített hozzávetőleges értékei:
Betonacél helyszíni szerelése: 223 tonna
Homlokzati hőszigetelés: 1569 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés: 3345 m2
Rácsos padozat készítése: 2314 m2
Rácsos padozat (taposórácsok) alatt vízzáró anyagokból épített vasbeton lagúnák: 2314 m2
Szendvicspanel szerkezetű tetőfedés (külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel): 3020 m2
Beépítésre kerülő főbb tartástechnológiai elemek:
R-batéria:
- száraztakarmány behordó: 1 db
- takarmánytároló siló: 1 db
- malac önetető: 8 db
- csészés itató: 16 db
- malacnevelő kutrica: 16 db
- rácspadozat: 134,4 m2
- elszívó kürtő: 2 db
- csöves fűtőrendszer: 112 m
- gyógyszer adagoló itató rendszer: 2 db
Hízlalda:
- száraztakarmány behordó: 10 db
- takarmánytároló siló: 10 db
- hízó etető: 81 db
- csészés itató: 162 db
- hízó kutrica: 81 db
- beton taposórács: 2179,8 m2
- elszívó kürtő: 27 db
- paneles hűtőberendezés: 44,8 m2
- csöves fűtőrendszer: 459 m
- gyógyszer adagoló itató rendszer: 10 db
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A projekt irányításáért felelős felsőfokú építészmérnök végzettségű szakember rendelkezik-e a felhívás VI.3.2) pontjában részletezett tapasztalattal (igen/nem) 10
2 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki sertés-tartástechnológia beépítésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 5
3 Jótállás vállalt időtartama (hónap) /min. 36 hónap, max. 60 hónap/ 10
4 Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő) /maximum 5 fő/ 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Pályázati konstrukció címe: „Sertéstartó telepek korszerűsítése”, kódszáma: VP2-4.1.1.5-16, Benyújtott pályázat címe: „Sertéstartó telep korszerűsítése a TEDEJ Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. Zrt-nél”, iratazonosítója: 1801677293, A támogatói okirat iratazonosítója: 1895680694, iktatószáma: 698/4901/19/9/2017, Ügyfél-azonosító: 1002129921
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3804 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: A Tedej Zrt. központi sertéstelepén meglévő r-batéria épület bővítése, valamint új sertés hízlalda épület építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dorogi Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tokaji út 18.
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4087
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24119755-2-09.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 553093398
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 584010012
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Építésvezetés, felelős műszaki vezetői feladatkör
- Műszaki vezetői feladatkör sertés-tartástechnológia beépítésében
- Építési munkák - részfeladatok
- Épületgépészeti munkák - részfeladatok
- Villanyszerelési munkák - részfeladatok
- Tartástechnológia beszerelés - részfeladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dorogi Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tokaji út 18.
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4087
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24119755-2-09.

Hivatalos név: TÖMB 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány utca 16. 4. em. 15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09.

Hivatalos név: PROMT 23 Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi u. 1.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11141163-2-09.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges