Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:10190/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Alsópáhok Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8394 Alsópáhok, Fő utca 122., 415/1 HRSZ , szintek száma: földszint + padlástér ,beépített bruttó alapterület: 405.65 m2, hasznos (belső) alapterülete: 328.98 m2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsópáhok Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16061
Postai cím: Fő u. utca 65.
Város: Alsópáhok
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8394
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Makó Judit
Telefon: +36/ 83/344-001
E-mail: pmalsopahok@t-online.hu
Fax: +36/ 83/344-007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00018 azonosítószámú pályázati projekt keretében az Alsópáhoki Iskola és Tornaterem energetikai felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00018 azonosítószámú pályázati projekt keretében az Alsópáhoki Iskola és Tornaterem energetikai felújítása”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00018 azonosító számú pályázati projekt keretében az Alsópáhoki Iskola és Tornaterem energetikai felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8394 Alsópáhok, Fő utca 122., 415/1 HRSZ , szintek száma: földszint + padlástér ,beépített bruttó alapterület: 405.65 m2, hasznos (belső) alapterülete: 328.98 m2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00018 azonosító számú pályázati projekt keretében az Alsópáhoki Iskola és Tornaterem energetikai felújítása” a műszaki leírásban, az árazatlan költségvetésben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
A település iskolája mai állapotában 3 fő részből áll. Az Alsópáhok, 415/1 HRSZ alatti ingatlanon álló régi iskolaépületből, a vele közlekedővel összekötött , de az Alsópáhok, 415/2 HRSZ alatti ingatlanon álló új iskolaépületből és a szintén a 415/2 HRSZ alatti ingatlanon álló tornaterem épületből , amely különálló épület, a két iskolaépülettel egy fedett, de nyitott tető köti össze.
1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS- Régi iskolaépület
Építés helye: 8394 Alsópáhok, Fő utca 122., 415/1 HRSZ , szintek száma: földszint + padlástér ,beépített bruttó alapterület: 405.65 m2, hasznos (belső) alapterülete: 328.98 m2.
Elvégzendő felújítási feladatok:
a./ Nyílászárók: A régi nyílászárók faszerkezetű , duplaszárnyas, hőszigetelő üvegezés nélküli szerkezetek, amelyeket a felújítás során korszerű, 5 kamrás műanyag nyílászárókra cserélünk. Az új ablakok ,ajtók a régi nyílásokba kerülnek beépítésre , az átalakítás tartószerkezeti átalakítást nem érint . A keleti és a templom felőli oldalra kerülő nyílászárók kívül aranytölgy színben készülnek majd. A többi nyílászáró kívül-belül fehér lesz.
b./ Padlószerkezet: A helyiségek új , 10 cm lépésálló hőszigetelést, felette aljzatbeton és új padlóburkolatot kapnak.
c./ Födémek hőszigetelése: A régi iskolaépület nyeregtetős részének padlása 25 cm szálas hőszigetelést ( ISOLYTH 250 mm ) , terítve, felette páraáteresztő fóliaterítést kapnak.
A zsibongó tere feletti födém kívülről 20 cm szálas hőszigetelést kap.
d./ Falszerkezet: A külső főfalak 15 cm utólagos homlokzati hőszigetelést, a lábazati rész 10 cm zártcellás hőszigetelést kap. A régi iskolaépület új iskola felőli ( szélfogóba eső fala ) 10 cm homlokzati hőszigetelést kap.
e./ Akadálymentes WC kialakítása: a régi földszinti WC-csoport feljáró rámpa mellett kerül kialakításra .
f./ Felújítás arányos akadálymentesítés
2. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS- Új iskolaépület
Építés helye: 8394 Alsópáhok, Fő utca 122., 415/2 HRSZ, szintek száma: földszint + tetőtér beépített bruttó alapterület: 411 m2, hasznos (belső) alapterülete: 638,5 m2 .
Elvégzendő felújítási feladatok:
a./ Gépészet : Az épületszerkezetek kiegészítő hőszigetelést nem kapnak , ennél az épületnél gépészeti fejlesztés valósul meg. Az épületben található a pinceszinten a kazánház, amely a régi és az új iskolaépület épületegyüttesének fűtését biztosítja. Itt a régi gázkazánok helyett új, korszerű levegő-hőszivattyúk kerülnek beépítésre . Ez működteti majd az új iskolaépületben a meglévő radiátoros rendszert . A régi iskolaépületben a padozat felújításával párhuzamosan új padlófűtési rendszer kerül kiépítésre.
3. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS - Tornaterem
Építés helye: 8394 Alsópáhok, Fő utca 122., 415/2 HRSZ, szintek száma: földszint + emelet
beépített bruttó alapterület: 680.68 m2, hasznos (belső) alapterülete: 755 m2.
Elvégzendő felújítási feladatok:
a./ Nyílászárók: A régi nyílászárók faszerkezetű , duplaszárnyas, hőszigetelő üvegezés nélküli szerkezetek, amelyeket a felújítás során korszerű, 5 kamrás műanyag nyílászárókra cserélünk. Az új ablakok ,ajtók a régi nyílásokba kerülnek beépítésre , az átalakítás tartószerkezeti átalakítást nem érint . A nyílászárók kívül-belül fehér színben készülnek.
b./ Födémek hőszigetelése: A terem padlása 10 cm szálas hőszigetelést ( ISOLYTH 100 mm ) , terítve, felette páraáteresztő fóliaterítést kapnak.
c./ Akadálymentes WC kialakítása: a földszinti lépcső melletti takarítószeres helyiség és egy lány WC felhasználásával kerül kialakításra .
d./ Felújítás arányos akadálymentesítés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kivitelezésre vonatkozó jótállás időtartama (60-120 hónap között) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár( nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00018
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TRIOLIT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi u.57/1
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 8330
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12646977-2-19

Hivatalos név: Horváth-Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tavasz u.2
Város: Pacsa
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 8761
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12944701-2-20

Hivatalos név: Fest-Ép Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics Mihály u.6.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13742904-2-20

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Összegező kiküldésének időpontja: 2018.06.11.
Az ajánlatok értékelésére nem került sor.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges