Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:10198/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tiszalök Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4450 Tiszalök, Arany János u. 51. /1305/1. hrsz/
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hammerlamn Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszalök Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18266
Postai cím: Kossuth utca 67.
Város: Tiszalök
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4450
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 (42) 278-122
E-mail: epites@tiszalok.hu
Fax: +36 (42) 278-463
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.tiszalok.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés / „Tiszalök - Turisztikai fejlesztés”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés / „Tiszalök - Turisztikai fejlesztés”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4450 Tiszalök, Arany János u. 51. /1305/1. hrsz/
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Természetvédelmi bemutatóház kialakítása
meglévő épület beépített alapterülete: 391,05 m2
átalakított épület hasznos alapterülete: 294,54 m2
egyéb építmény (filagória) beépített alapterülete: 18 m2
Az épület átalakítására, felújítására a meglévő épület-kontúron belül kerül sor, ezért az átalakítás az ingatlan beépítési módját, az épület beépített alapterületét, homlokzatmagasságát nem érinti. A meglévő épület hagyományos szerkezetű, földszintes kialakítású. Az átalakítás és felújítás után az épület a környező NATURA 2000 terület élővilágát és a madárgyűrűzést bemutató, többfunkciós Interaktív Látogatóközpont lesz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19602 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés / „Tiszalök - Turisztikai fejlesztés” 2. részajánlat
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hammerlamn Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich L. u. 15.
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4804
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44854200
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45300000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4450 Tiszalök, Arany János u. 51. /1305/1. hrsz/
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Természetvédelmi bemutatóház kialakítása
meglévő épület beépített alapterülete: 391,05 m2
átalakított épület hasznos alapterülete: 294,54 m2
egyéb építmény (filagória) beépített alapterülete: 18 m2
Az épület átalakítására, felújítására a meglévő épület-kontúron belül kerül sor, ezért az átalakítás az ingatlan beépítési módját, az épület beépített alapterületét, homlokzatmagasságát nem érinti. A meglévő épület hagyományos szerkezetű, földszintes kialakítású. Az átalakítás és felújítás után az épület a környező NATURA 2000 terület élővilágát és a madárgyűrűzést bemutató, többfunkciós Interaktív Látogatóközpont lesz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44854200
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hammerlamn Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich L. u. 15.
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4804
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Befejezési határidőt (eredetileg 2018. május 31.) 2018. június 30. napjában határozták meg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés időtartama alatt március hónapban az időjárás miatt nem lehetett az építési területen kivitelezési munkát végezni (március 7-26-ig egyáltalán, utána pedig csak az olvadástól függően.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 44854200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 44854200 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Ajánlattevő a hirdetmény megjelenéséhez hozzájárult.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben