Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11174/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.;Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft.;TANDEM Mérnökiroda Kft.;„Közlekedés” Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Major Andrea
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): kozbeszerzes@nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Budapest-Dunakeszi szakaszra (PST: B001.02) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
Hivatkozási szám: 4500011729
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Budapest-Dunakeszi szakaszra (PST: B001.02) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1. csoport 1. része:
Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Budapest-Dunakeszi szakaszra (PST: B001.02)
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése az alábbiak szerint:
A KKK által készíttetett Megvalósíthatósági Tanulmányban foglaltak figyelembe vételével, és
az érintett önkormányzatokkal történt egyeztetések szerint a következő munkarészek
elkészítése kerékpárútszakaszokon meghatározott feladatkiírás alapján:
- Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség
szerint a hozzá kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése)
- Megvalósíthatósági Tanulmány pénzügyi alaptáblájának aktualizálása
- A szükséges engedélyek megszerzéséhez a hatósági eljárásokban való közreműködés
Becsült mennyiség: összesen 5,9 km hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12279 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500011729 Rész száma: 1 Elnevezés: Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Budapest-Dunakeszi szakaszra (PST: B001.02) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szomolnok u. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: TANDEM Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Polgár u. 12. I. em. 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: „Közlekedés” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5. V. em. 4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 13931000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. csoport 1. része:
Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Budapest-Dunakeszi szakaszra (PST: B001.02)
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése az alábbiak szerint:
A KKK által készíttetett Megvalósíthatósági Tanulmányban foglaltak figyelembe vételével, és
az érintett önkormányzatokkal történt egyeztetések szerint a következő munkarészek
elkészítése kerékpárútszakaszokon meghatározott feladatkiírás alapján:
- Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség
szerint a hozzá kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése)
- Megvalósíthatósági Tanulmány pénzügyi alaptáblájának aktualizálása
- A szükséges engedélyek megszerzéséhez a hatósági eljárásokban való közreműködés
Becsült mennyiség: összesen 5,9 km hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 441
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 13931000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város:
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szomolnok u. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: TANDEM Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Polgár u. 12. I. em. 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: „Közlekedés” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5. V. em. 4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Tervező az engedélyezési tervdokumentáció elkészítését az ajánlati felhívás részeként megismert Megvalósíthatósági Tanulmányban szereplő tervezési nyomvonalak ismeretében tervezte megkezdeni, azonban 2017. július 11. napján Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala által felvett jegyzőkönyvben részletezett észrevételek alapján a nyomvonal módosításának igénye merült fel. Az eredeti Megvalósíthatósági Tanulmány a szakaszt a főút bal oldalára (nyugati, Duna felőli oldal) helyezte, Dunakeszi Város egyértelműen a keleti oldal támogatását jelezte, és kérte annak megtervezését. BKK korábban tervet készíttetett a budapesti szakaszon, ami a nyugati oldalon csatlakozik a Dunakeszi szakaszhoz. A vizsgált nyomvonalszakasz hossza 2 km. Tervező az alternatív nyomvonalszakaszt megvizsgálta és a NIF Zrt. 2017.07.31. napján jóváhagyta a módosult - Dunakeszi város által támasztott feltételeknek megfelelő - nyomvonalvezetést.
Az e-közmű eljárásban történő adatbeszerzések során problémaként jelentkezett, hogy a kapott adatfájlok nem rendelkeztek a tervezéshez szükséges alapadatokkal. Nem derült ki egyértelműen, hogy légvezeték, vagy földkábel, alépítményes, esetleg páncélkábel nyomvonalat mutat. Nem volt utalás a fektetési mélységre, az anyagminőségre és a csőátmérőre sem.
Tekintettel arra, hogy az új nyomvonal kapcsán jelentkező új tervezési feladatok jelentős többletmunkát eredményeztek, valamint az akadályoztatás az e-közmű működésképtelensége tekintetében is felmerült - a közműegyeztetés időtartamát illetően Tervező a szerződéskötés időpontjában a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján legfeljebb 30 nappal számolhatott - Tervező 2017. augusztus 25. napján akadályközléssel élt Megrendelő felé és kérte a szerződésben meghatározott tervezési határidők módosítását.
A Budapest közigazgatási területére eső nyomvonalszakasz teljes áttervezése vált szükségessé a Budapest Közút, a BKK és a IV. kerületi Önkormányzat észrevételei alapján. A Pallag utcai körforgalmú csomópont keresztezésének áttervezése is elrendelésre került. A tervezés előrehaladása a Váci út - Székesdűlő sor csomópontban üzemelő üzlet közterület elbirtoklási ügye és az érintettek számára elfogadható nyomvonalváltozatok miatt akadozott.
A nyomvonal módosulás az 5 km összhosszhoz képest igen jelentős 4 km-esz szakaszt érintett, melyre a tervezés előkészítés és alapadat beszerzés feladatait részben, illetve teljesen újra kellett kezdeni. 2017.08.30-án kiadásra kerültek a módosított tervek, melyek a budapesti szakaszon mintegy 150 métert, a körforgalomnál 100 métert érintettek. A Budapest területét érintő nyomvonal-szakasz tervei az egyeztetésen elhangzott módosítási igények figyelembe vételével korrigálásra kerültek, az erre vonatkozó egyeztetés 2017.08.30-án megtörtént a Budapest Közút, a BKK és a IV. kerület szakembereivel. A tárgyalások alapján újabb tervmódosítás készült, amelyet az érintettek 2017.09.04-én kaptak meg. A módosítások elfogadását a Magyar Közút Nzrt. 2017.09.07-én közölte.
A fent írtak alapján a Szerződő Felek kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, hogy a vagyonkezelők, tulajdonosok időben egymást követően, olykor több alkalommal is a tervezési diszpozíció módosítását szabják hozzájárulásuk feltételéül, ezáltal ellehetetlenítik a teljesítési határidők megtartását.
A termőföld érintettség véglegesen más célú hasznosítására vonatkozó eljárásban a Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatala függő hatályú végzésében 2018. március 26. napját jelölte meg az eljárás végének. A hatósági engedély kizárólag valamennyi szakhatóság hozzájárulása esetén szerezhető meg.
A szerződés 5.1. pontja akként rendelkezik, hogy a szerződés pénzügyi forrása: hazai forrás. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság NGM/4296/2018. iktatószámú levelében jelezte, hogy az elszámolhatóság feltétele a megkötött egyedi tervezési szerződés 5.1. pontjának módosítása, miszerint a szerződés teljes ellenértéke a VEKOP-4.1.1.-15-2016-00008 sz. projekt keretén belül kerül elszámolásra.
A fent írtak szerint Tervező várhatóan 2018. március 26. napján kerül abba a helyzetbe, hogy engedélyre beadható készültségi fokú, kezelők és szakhatóságok által jóváhagyott tervekkel rendelkezzen. Így az első számú részteljesítési határidőt a folyamatosan felmerült akadályoztatásokra tekintettel szerződő felek 2018. március 31. napjára, azaz a szerződésben a határidőkre meghatározott vetítési alap szerint a szerződés hatálybalépésétől számított 258. napra kívánják módosítani.
Szerződő Felek a 2. részhatáridőt 2018. április 30. napjában (a szerződés hatálybalépésétől számított 288 nap), a 3. részhatáridőt pedig 2018. június 29. napjában (a szerződés hatálybalépésétől számított 348 nap)kívánják meghatározni.
Az első számú részfeladat a szerződés 8 hónapos teljesítési határidejéből mintegy 2 hónapot tett ki. Erre figyelemmel Szerződő Felek a szerződésben 8 hónapban meghatározott teljesítési határidőt az első számú részfeladat új teljesítési határidejéhez 6 hónapot hozzáadva 2018. szeptember 30. napjában (vagyis a szerződés hatálybalépésétől számított 441 napban) kívánják meghatározni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Nyomvonal módosulás/E-közmű eljárásokhoz kapcsolódó problémák/Tervmódosítás/Szakhatóság függő hatályú végzése/Finanszírozás váltás (részletesen: VI.2.1) pontban)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 13931000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 13931000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben