Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:11536/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Siófok Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8600 Siófok, Bókay utca 2/a. Katicabogár óvoda
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Siófok Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK06799
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pistár Péterné
Telefon: +36 84504167
E-mail: simon.viktoria@siofok.hu
Fax: +36 84504103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.siofok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.siofok.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Katicabogár óvoda felújítása I. ütem
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Katicabogár óvoda felújítása I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8600 Siófok, Bókay utca 2/a. Katicabogár óvoda
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Szuterén szinti beavatkozások
- Építészeti beavatkozások
Az épület alagsorában jelenleg gazdaságtalanul, elhanyagolt módon hasznosított raktárakból és közlekedő részből egy tornaszoba és torna szertár, vizesblokk kerül kialakításra gyermek mosdóval. Ehhez a szükséges fal-, padlóburkolat-, nyílászáró-, vakolat-, bontások és átalakítások elvégzése, új falazatok elkészítése, vízszigetelési munkák elvégzése szárító-felújító vakolatrendszerrel, tégla szerkezetekbe sajtolt acéllemezzel, folyosó födém alatt futó gépészeti vezetékek gipszkartonnal történő eldobozolása, új belső nyílászárók, burkolatok, sportpadló elhelyezése.
- Gépészeti beavatkozások
A meglévő fűtési és vízvezetékek elbontásra kerülnek az alagsorban a felújítás határáig, az új vezetékek a padozatban szerelendők és rácsatlakoznak a meglévő hálózatra úgy, hogy azok kiszakaszolhatóak legyenek. Új szennyvíz vezetékrendszer kialakítása az épület külső falszerkezetéig.
- Gyengeáramú villamos beavatkozások, mint tűzjelző, betörésjelző rendszer, valamint a számítógép hálózat strukturált hálózati rendszerének szűkített, alagsori kiépítéseként jelenik meg.
2. Épület szinten az erősáramú villamos rendszer cseréje, felújítása
Jelenlegi villamos hálózat, főelosztó elbontása után új főelosztó, fővezetékek, elosztók, alelosztók, kiselosztók, villamos áramkörök, áramköri védelmek (FI relék, biztosítékok) és egyéb villamos szerelvények (dugaljak, csatlakozók, szerelvények, biztonsági világítási hálózat, irányfények, EPH vezetékek és tuskók, stb.) terv szerinti kiépítése villám- és érintésvédelemmel.
A napelemes rendszer kiépítésével összefüggő összes tételt kérjük figyelmen kívül hagyni!
3. Utólagos alap megerősítés alapfeltárással, csapadékvíz elvezetés megoldásával
Az alagsori és alagsor nélküli épületrészek csatlakozásánál az összekötő folyosón, süllyedésből fakadó repedések, épületkárok és alapsüllyedés tapasztalhatók, mely valószínűsíthetően a nem megfelelően kialakított csapadékvíz elvezetésből fakad. A burkolat- és alapfeltárás, alaperősítés, a kiváltó okok megszüntetetését követően az alaptestek alatti talajrétegek stabilizálása (pl. Topinject Ground Stabilization technológia) alaperősítés, használaton kívüli akna feltöltése, az aknába esővízsüllyesztő szekrény terv szerinti beépítése, tömörítése, majd megfelelő lejtésű térkő és beton járdaburkolat elkészítése.
Nyertes ajánlattevő feladata az érintett közműcégek, hatóság tájékoztatása az erősáramú villamos (lásd 2. pont) kivitelezési munkálatok várható kezdési (2017. 07.24.) és befejezési (2017.08.18.) időpontjáról.
A kivitelezési munkák a szuterén szinten (lásd 1. pont) és az utólagos alap megerősítés alapfeltárással, csapadékvíz elvezetés (lásd 3. pont) megoldásával 2017. 07.03-tól kezdődően előre láthatóan 2017.09.01-ig végezhetők.
Nyertes ajánlattevő saját költségén beszerez és biztosít minden olyan tesztet, számítást, tanulmányt, nyilatkozatot és egyéb dokumentumot, ami szükséges lehet a projekt felelősségteljes megvalósításához. (mérési jegyzőkönyvek, érintésvédelmi jegyzőkönyvek stb.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/09/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10169 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében „Katicabogár óvoda felújítása I. ütem”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csicsali u. 1.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail: info@tevekft.hu
Telefon: +36 84314176
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 84510951
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43649745
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45214100-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8600 Siófok, Bókay utca 2/a. Katicabogár óvoda
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Szuterén szinti beavatkozások
- Építészeti beavatkozások
Az épület alagsorában jelenleg gazdaságtalanul, elhanyagolt módon hasznosított raktárakból és közlekedő részből egy tornaszoba és torna szertár, vizesblokk kerül kialakításra gyermek mosdóval. Ehhez a szükséges fal-, padlóburkolat-, nyílászáró-, vakolat-, bontások és átalakítások elvégzése, új falazatok elkészítése, vízszigetelési munkák elvégzése szárító-felújító vakolatrendszerrel, tégla szerkezetekbe sajtolt acéllemezzel, folyosó födém alatt futó gépészeti vezetékek gipszkartonnal történő eldobozolása, új belső nyílászárók, burkolatok, sportpadló elhelyezése.
- Gépészeti beavatkozások
A meglévő fűtési és vízvezetékek elbontásra kerülnek az alagsorban a felújítás határáig, az új vezetékek a padozatban szerelendők és rácsatlakoznak a meglévő hálózatra úgy, hogy azok kiszakaszolhatóak legyenek. Új szennyvíz vezetékrendszer kialakítása az épület külső falszerkezetéig.
- Gyengeáramú villamos beavatkozások, mint tűzjelző, betörésjelző rendszer, valamint a számítógép hálózat strukturált hálózati rendszerének szűkített, alagsori kiépítéseként jelenik meg.
2. Épület szinten az erősáramú villamos rendszer cseréje, felújítása
Jelenlegi villamos hálózat, főelosztó elbontása után új főelosztó, fővezetékek, elosztók, alelosztók, kiselosztók, villamos áramkörök, áramköri védelmek (FI relék, biztosítékok) és egyéb villamos szerelvények (dugaljak, csatlakozók, szerelvények, biztonsági világítási hálózat, irányfények, EPH vezetékek és tuskók, stb.) terv szerinti kiépítése villám- és érintésvédelemmel.
A napelemes rendszer kiépítésével összefüggő összes tételt kérjük figyelmen kívül hagyni!
3. Utólagos alap megerősítés alapfeltárással, csapadékvíz elvezetés megoldásával
Az alagsori és alagsor nélküli épületrészek csatlakozásánál az összekötő folyosón, süllyedésből fakadó repedések, épületkárok és alapsüllyedés tapasztalhatók, mely valószínűsíthetően a nem megfelelően kialakított csapadékvíz elvezetésből fakad. A burkolat- és alapfeltárás, alaperősítés, a kiváltó okok megszüntetetését követően az alaptestek alatti talajrétegek stabilizálása (pl. Topinject Ground Stabilization technológia) alaperősítés, használaton kívüli akna feltöltése, az aknába esővízsüllyesztő szekrény terv szerinti beépítése, tömörítése, majd megfelelő lejtésű térkő és beton járdaburkolat elkészítése.
Nyertes ajánlattevő feladata az érintett közműcégek, hatóság tájékoztatása az erősáramú villamos (lásd 2. pont) kivitelezési munkálatok várható kezdési (2017. 07.24.) és befejezési (2017.08.18.) időpontjáról.
A kivitelezési munkák a szuterén szinten (lásd 1. pont) és az utólagos alap megerősítés alapfeltárással, csapadékvíz elvezetés (lásd 3. pont) megoldásával 2017. 07.03-tól kezdődően előre láthatóan 2017.09.01-ig végezhetők.
Nyertes ajánlattevő saját költségén beszerez és biztosít minden olyan tesztet, számítást, tanulmányt, nyilatkozatot és egyéb dokumentumot, ami szükséges lehet a projekt felelősségteljes megvalósításához. (mérési jegyzőkönyvek, érintésvédelmi jegyzőkönyvek stb.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62013292
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csicsali u. 1.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail: info@tevekft.hu
Telefon: +36 84314176
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 84510951
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Ismételten szükséges a szerződés módosítása annak okán, hogy a szerződés megkötése (ill. a bontási eljáráskor) előre nem látható műszaki okok miatt elmaradó munkák merültek fel az alábbi indokok alapján. A felújítás tervezése során a Tervező úgy vélte, hogy a gazdasági épületrész pinceszintjén tapasztalható erős nedvesedés és a gazdasági épület és a földszintes rész folyosó csatlakozásánál lévő repedések az épület nem megfelelő talajnedvesség elleni szigeteléséből és a csatlakozás alapja süllyedéséből erednek. Ezért a pinceszint tekintetében alaperősítést tervezett Topinjekt technológiával, valamint szűrőréteg és szivárgó paplan készítését írta elő. A kivitelezés során elvégzett megbontások során kiderült, hogy a gazdasági épület és folyosó csatlakozásánál a csapadékvíz nem megfelelő elvezetése okozott problémát. Az építkezés során az is kiderült, hogy a pinceszinten a falak felázását tehát nem szigetelési probléma okozta, az épület szabályos teknőszigeteléssel készült. A felázás azért következett be, mert a szigetelés leterhelő vb lemeze és az aljzatbeton közötti feltöltésben elvezetett acél szennyvízcsövek teljesen elkorrodáltak, és a szennyvíz a feltöltést eláztatta, majd innen - mivel a két beton rétegbe kevésbé tudott beszivárogni - a falakba szivárgott, mely a tervezéskor nem volt a kellő gondosság mellett sem előre látható. Figyelemmel a tervekre a Megrendelő kellő gondossággal járt el, így a tervtől eltérő körülmény a Megrendelőnek sem volt előre látható.
Fentieket a műszaki ellenőr 2018.06.06. napján kelt nyilatkozata megerősítette az elmaradó munkákat és azok ellenértékét. Fentiek alapján az alábbi munkák maradtak el az alábbi nettó ellenértékek figyelembevételével:
- Felvonulási létesítmények munkanem 2. és 3. tétele (anyag: 241.749,-Ft, díj: 889.049,-Ft)
- Szivárgóépítés, alagcsövezés munkanem 1. és 2. tétele (anyag: 291.000,- Ft, díj: 348.960,-Ft)
- Mélyalapozás munkanem 1. tétele (anyag: 457.850,-Ft, díj: 325.000,-Ft.)
- Összesen: nettó 2.553.608.-FT
Ennek okán a Felek rögzítik, hogy a hatályos alapszerződés 2.2.. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„A vállalkozói díj mértéke az 1-3. szerződésmódosítás figyelembevételével 62.013.292.-Ft+Áfa, azaz Hatvankettőmillió-tizenháromezer-kettőszázkilencvenkettőezer forint + Áfa.”
Felek rögzítik, hogy a vállalkozó által megvalósítandó műszaki tartalom a fenti munkanemekkel és munkamennyiségekkel csökken.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a. a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, figyelemmel arra, hogy a műszaki indok csak a szerződés megkötése után, a teljesítés során merült fel.
b. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen tárgyi módosítás csak a teljesítési határidőre vonatkozik,
c. az ellenérték a tárgyi módosítás okán csökken.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 64566900 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 62013292 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen hirdetmény tartalmát nyertes ajánlattevő megismerte és azzal egyetért.
Felek a szerződést korábban kettő alkalommal módosították: 2017. augusztus 31., ill. 2018. február 28. napján.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben