Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11918/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gibárt Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3854 GIBÁRT, SZÉCHENYI ISTVÁN ÚT 39., HRSZ: 256
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Verba János egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gibárt Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40988470
Postai cím: Széchenyi Utca 10
Város: Gibárt
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3854
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soltész István
Telefon: +36 46306167
E-mail: onkorm@gibart.t-online.hu
Fax: +36 46306167
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gibart.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Meglévő többcélú épület korszerűsítése Gibárton
Hivatkozási szám: EKR000153102018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A meglévő épület eredeti rendeltetés tulajdoni lap szerint: Kivett, községháza (telekméret: 2974 m2). Az épület kb. 60 éves. A rendeltetés többcélú: rendezvényekre, közösségi sportolásra, közmunkások pihenőhelyeként használják, ugyanakkor egy külön bejáratú, szerkezetileg elválasztott lakás is van benne. A funkció lényegében marad, de a közösségi rendezvények számára alkalmasabb lesz a belső kialakítás.
Tervezett munkálatok a meglévő épületen:
- avult tetőszerkezetének, lécezésének, deszkázatainak cseréje - bádogozási elemeinek,
- héjazatának cseréje,
- a tetőszerkezet, tetőidom átalakítása
- utólagos födém- és homlokzatszigetelés
- előtető készítése
- teljes külső, belső felületi felújítás
- nyílászárócsere
- épületgépészeti rendszer átalakítása, korszerűsítése
- akadálymentesítés
- bővítés, fűtőhelyiség építése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42530808 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Meglévő többcélú épület korszerűsítése Gibárton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3854 GIBÁRT, SZÉCHENYI ISTVÁN ÚT 39., HRSZ: 256
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő épület eredeti rendeltetés tulajdoni lap szerint: Kivett, községháza (telekméret: 2974 m2). Az épület kb. 60 éves. A rendeltetés többcélú: rendezvényekre, közösségi sportolásra, közmunkások pihenőhelyeként használják, ugyanakkor egy külön bejáratú, szerkezetileg elválasztott lakás is van benne. A funkció lényegében marad, de a közösségi rendezvények számára alkalmasabb lesz a belső kialakítás.
Tervezett munkálatok a meglévő épületen:
- avult tetőszerkezetének, lécezésének, deszkázatainak cseréje - bádogozási elemeinek,
- héjazatának cseréje,
- a tetőszerkezet, tetőidom átalakítása
- utólagos födém- és homlokzatszigetelés
- előtető készítése
- teljes külső, belső felületi felújítás
- nyílászárócsere
- épületgépészeti rendszer átalakítása, korszerűsítése
- akadálymentesítés
- bővítés, fűtőhelyiség építése
Az épület hagyományos szerkezetű, kő sávalapokon lévő kő és tégla főfalakkal, a földszint fölött borított gerendás fafödémmel, fa tetőszerkezettel. Ezen alap szerkezeti rendszert nem kell megváltoztatni. Kisebb átalakítás lesz a tetőszerkezet és a fafödém vonatkozásában. Tartószerkezeti megoldások: a meglévő fedélszék fagerendás födémbe csapolt szarufákkal, derék és taréjszelemenes, kétállószékes, azonos dőlésszögű tetősíkok által összeillesztett tetőidom. A szerkezet klasszikus és kivitelében megfelelő, viszont erősen avult anyagszerkezetű. Mára az állapot és az építtető korszerűsítési szándéka indokolttá teszi az átalakítást.
A tetőidom megtartása mellett új fedélszék készül, I. osztályú új faanyagból.
Épületgépészeti, villamos vonatkozásokban a meglévő rendszereket felújítják.
Az épület fűtési rendszerét kell átalakítani. Új fűtőhelyiségben, új faelgázosító kazánról etázsfűtés kerül kialakításra.
Villámvédelem nem szükséges, zaj- és rezgés elleni védelem nem releváns – az építmény jellegéből adódóan.
Az energetikai követelmények érvényesítését a tervezett homlokzatszigetelés és a födém szigetelése szolgálja.
Alapvető információk, a telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozóan:
Cím: 3854 Gibárt, Széchenyi utca 39. Helyrajzi szám: 256
Kivett, községháza
Telek területe: 2974 m2 Követelmény-értékek:
Nincs hatályos szabályozás
Beépítés: szabadonálló, kialakult
A telek beépítettsége az építkezés megkezdésekor: 13,05 %
A telek tervezett beépítettsége: 14,15 %
Zöldfelület aránya: 60 %
Építménymagasság: 3,74
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 előteljesítés vállalása (nap) 15
2 jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP- 1778344215
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Meglévő többcélú épület korszerűsítése Gibárton
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Verba János egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96735075
Postai cím: Kossuth Lajos Út 1
Város: Gibárt
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3854
Ország: Magyarország
E-mail: verbajanos.ev@gmail.com
Telefon: +36 302526283
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49470105225
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42750881
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42530808
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ács, villanyszerelő, épületgépész
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ép-Dukát Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48428046
Postai cím: Nyerges úti Telep -
Város: Tállya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3907
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23279069205

Hivatalos név: Verba János egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96735075
Postai cím: Kossuth Lajos Út 1
Város: Gibárt
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3854
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49470105225

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges