Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11939/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:4634 Aranyosapáti 09/2. helyrajzi számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK16086
Postai cím: Széchenyi utca 19.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Mária
Telefon: + 36 42502200-17103
E-mail: kissm@fetivizig.hu
Fax: + 36 42502202
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.fetivizig.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Aranyosapáti gátőrház és védelmi központ építési munkáinak kivitelezése” (építési beruházás)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Aranyosapáti gátőrház és védelmi központ építési munkáinak kivitelezése” az Aranyosapáti 09/2. helyrajzi számon lévő ingatlanon az alábbi főbb munkanemekkel és műszaki paraméterekkel:
Melléképület Földszint Helyiség megnevezése Burkolat Alapterület [m2]
Kazánház beton 7.5
Garázs beton 20.7
Nettó alapterület összesen: 28.2

Főépület Földszint Helyiség megnevezése Burkolat Alapterület [m2]
Lépcsőház kerámia 16.4
Előtér kerámia 3.17
Hálószoba laminált padló 15
Hálószoba laminált padló 21.9
Hálószoba laminált padló 13.8
Konyha - nappali kerámia 39.4
Kamra kerámia 2.9
Fürdőszoba kerámia 6
WC kerámia 1.7
Szélfogó kerámia 4.7
Nettó alapterület összesen: 124.97
Főépület Tetőtér Helyiség megnevezése Burkolat Alapterület [m2]
Hálószoba laminált padló 12.6
Hálószoba laminált padló 10.6
Hálószoba laminált padló 10
Közlekedő kerámia 8.7
Konyha greslap 11.7
WC kerámia 3.15
WC kerámia 3.15
Tárgyaló kerámia 34
Nettó alapterület összesen: 93.9
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Aranyosapáti gátőrház és védelmi központ építési munkáinak kivitelezése” (építési beruházás)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112310-1
További tárgyak:45262210-6
45262500-6
45261310-0
45262300-4
45262310-7
45410000-4
45420000-7
45421000-4
44230000-1
45261400-8
45321000-3
45315100-9
45421100-5
45261210-9
45262650-2
45442100-8
45231300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4634 Aranyosapáti 09/2. helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Aranyosapáti gátőrház és védelmi központ építési munkáinak kivitelezése” az Aranyosapáti 09/2. helyrajzi számon lévő ingatlanon az alábbi főbb munkanemekkel és műszaki paraméterekkel:
Melléképület Földszint Helyiség megnevezése Burkolat Alapterület [m2]
Kazánház beton 7.5
Garázs beton 20.7
Nettó alapterület összesen: 28.2
Főépület Földszint Helyiség megnevezése Burkolat Alapterület [m2]
Lépcsőház kerámia 16.4
Előtér kerámia 3.17
Hálószoba laminált padló 15
Hálószoba laminált padló 21.9
Hálószoba laminált padló 13.8
Konyha - nappali kerámia 39.4
Kamra kerámia 2.9
Fürdőszoba kerámia 6
WC kerámia 1.7
Szélfogó kerámia 4.7
Nettó alapterület összesen: 124.97
Főépület Tetőtér Helyiség megnevezése Burkolat Alapterület [m2]
Hálószoba laminált padló 12.6
Hálószoba laminált padló 10.6
Hálószoba laminált padló 10
Közlekedő kerámia 8.7
Konyha greslap 11.7
WC kerámia 3.15
WC kerámia 3.15
Tárgyaló kerámia 34
Nettó alapterület összesen: 93.9
1. Földmunka: A területet az alaprajznak, és metszeteknek megfelelően fel kell tölteni. A szükséges becsült feltöltendő földmennyiség 1385 m3. A kijelölt feltöltendő területen a földfeltöltés mértéke 0,70 m-től 1,30 m-ig terjed. Az épület körül a talajt 95%-os tömörséggel réteges elterítéssel kell feltölteni.
2. Alapozás: Az alapok monolit vasbeton sávalapok, C25/30-XC3-24 minőségű betonból. Az alapozási síkot a teherbíró talajrétegig kell levinni. Ennek a mélységnek a meghatározása előzetes talajmechanikai felmérés alapján történik.
3. Lábazat: Az alapok fölött 30-as zsalukőből kirakott C16/20-X0-32/KK betonnal kiöntött lábazat készül, terv szerinti magasságig.
4. Vízszigetelő munkák: Az egész épület alatt és falszerkezetek alatt 2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez (AKVABIT vagy VILLAS) szigeteléssel talajnedvesség elleni szigetelés készüljön. A fürdőszobákban csempézés előtt 1 rtg. folyékony fóliaszigetelés készüljön.
5. Falazás és kőműves munka:
A vízszigetelés elkészülte után kell felfalazni a külső- és belső teherhordó falakat. A külső teherhordó falszerkezet POROTHERM 38 N+F téglából a belső teherhordó falazat POROTHERM 30 N+F téglából falazódik. A belső válaszfalak 10 cm vastag POROTHERM N+F válaszfaltéglából készülnek kétsoronként huzalmerevítéssel, beékeléssel. A tetőtér válaszfalazata gipszkarton rendszerrel és 10 cm vastag POROTHERM N+F téglával falazott kivitelben kerül kialakításra. A belső vakolat Hvb 10 simított vakolat lesz, diszperziós festéssel. A külső vakolat 10 cm hőszigetelésű DRYVIT nemesvakolat lesz. A kémény előre gyártott Schiedel UNI-P 20 méretezett kéményrendszerből lesz építve a vegyes tüzelésű kazánhoz.
6. Előre gyártott vb. szerkezetek:
A főfalakban kihagyott nyílások fölé Porotherm Thermo kerámia kéregelemes áthidalók lesznek elhelyezve terv szerinti helyen és méretben. Az épület födémszerkezete előre gyártott vasbeton födémszerkezet: kettőzött 19 cm E gerendák EB 60/19 béléstestekkel. A 6cm-es felbeton vasalása Ø 8/10 hálós vasalás, a beton minősége C20/25. A födémet a vasbeton koszorúba be kell kötni.
7. Koszorúk és vb. szerkezetek:
A beton lábazat elkészítése után a megfelelő vastagságban fel kell tölteni a terepet homokkal. Ezt követően még a lábazatok között 15 cm magasságban kavicsfeltöltést kell készíteni, melyre 10 cm vtg. hálós vasalású vasalt aljzatbeton kerül, bekötve a lábazaton körbefutó vasbeton koszorúba. A vasbeton koszorú 4 Ø 10 vasalású, C25/30-XC2-24-F3 minőségű beton legyen. A vasalt aljzat előtt a víz és szennyvíz vezetékeket ki kell építeni! A vasalt aljzat Ø6 betonacéllal, 15 x 15 cm hálós vasalású C25/30-XC2-24-F3 minőségű vasbeton legyen. A víz- és hőszigetelés felé 7 cm vtg. aljzatbeton készül. A főfalszerkezet elkészülte után vasbetonkoszorú készül az épületen körbe. melynek vasalása 4 Ø 10, a beton minősége C20/25-XC1-16-F3 minőségű legyen. A koszorúba Ø16 tőcsavarok legyenek elhelyezve 0,90 m-ként a talpszelemen lefogásához.
8. Ácsmunka:
A kellően megszilárdult betonba tőcsavarokkal elhelyezhetők a 15/15 cm méretű talpgerendák, feles lapolással a fiókgerendákba bekötve. A gerendák közé terv szerinti kiosztásban 15 x 15 cm méretű kötő-, illetve födémgerendák kerülnek feles lapolással, a talpszelemeneken túl 45 cm ereszképzéssel. A gerendákra üres fedélszékű tető kerül, 10/15 szarufákkal, 15/15 taréjszelemenekkel, és 2 x 5/15 fogópárral.
9. Tetőfedő munka:
A tetőszerkezetet egy réteg porhó elleni technológiai szigeteléssel kell ellátni (alátét fólia). A lécezés után a rézvörös kerámia cserépfedés készülhet el terv szerinti kialakításban.
10. Asztalos munka:
A külső ablakok, terasz- és bejárati ajtó fokozott hőszigetelésű, üvegezésű fehér műanyag ablakok és ajtók lesznek a terv szerinti méretben és darabszámban. A belső ajtók fenyőfa szerkezetű tömör ajtók legyenek. A kazánház ablaka és ajtaja fehér műanyag legyen. A gépjárműtároló szekcionált garázskapu legyen.
11.Hőszigetelés:
A terv szerinti áthidalásoknál 6 cm expandált polisztirolhab hőszigetelés készül. A külső falazatoknál 10 cm DRYVIT szerkezetű hőszigetelés készül. A lábazatnál XPS hőszigetelést kell alkalmazni. A kötő- és fiókgerendák között 15 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre. A kötőgerendák fölött 3 x 5 cm-es lécrácsba keresztirányú 5 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre. Erre kerül az egy réteg páraáteresztő fólia és 2 cm OSB lap borítás. A padlóburkolat alatt 5 cm lépésálló hangszigetelés nyer elhelyezést és rákerül az egy réteg technológiai szigetelés
12. Bádogos munka:
Az épületen körbe LINDAB ereszcsatorna és lefolyócsatorna kerül elhelyezésre. A hajlatbádogozás 0,75 mm horganylemezből készül. Az ablakkönyöklők fehér műanyag ablakkönyöklő legyen. A kéményszegély is 0,75 mm horganylemezzel legyen szegélyezve.
13. Vakolatok, felületképzések:
A belső vakolatok HBV 10 belső alapvakolattal és simított vakolattal készül. A külső vakolatok DRYVIT nemes vakolatú színvakolattal készül terv szerinti színekkel
14. Aljzatbetonozás:
A technológiai szigetelés fölé készül az aljzatbeton, terv szerinti vastagságban. Az épület körüli járda a terepviszonyokhoz igazodva készül 10 cm vastagságban terv szerinti szélességben lépcsős kialakításban. A terv szerinti helyeken külső lépcső és rámpa készül, bordázattal, 10-15 cm vastagságban, 10-15 cm-es kavicságyazatba. A beton minősége C20/25-XC1-16/F3 legyen.
15. Burkoló munka:
A vizes helyiségek kerámia burkolatúak legyenek. A konyha, étkező, nappali greslappal, a többi helyiség nagy kopásállóságú laminált parkettával legyenek burkolva. A fürdőszobák, WC helyiségek oldalfalai 210 cm magasságig csempézve legyenek. A géptárolók simított betonburkolatúak lesznek, cement simítással.
16. Festés mázolás:
Minden fa anyagú tetőszerkezeti elemet TETOL FB égéskésleltetővel le kell kezelni! A belső nyílászárók gyárilag felületkezelt, lazúros, illetve lakkozott felületűek legyenek. A látszó fa ereszdeszkázat mahagóni lazúros magasfényű felületképzést kapjon. A belső falfelületek pasztellszínekkel kevert diszperzit festésű legyen, változó tört-fehér színekkel.
9. Fűtés:
A gátőrlakás fűtése a kis alapterületű kazánházba kerülő vegyes-tüzelésű kazánnal lesz biztosítva. A keletkezett füstgázok elvezetése az épület falazatába épített előre gyártott béléstestes Schiedel UNI-P 20 típusú kéményen keresztül történik. A kazánhelyiségben napi mennyiségtől több tüzelőanyagot tárolni szigorúan tilos! A kazánból a fűtési meleg vizet szivattyú továbbítja (HENCO) csöveken keresztül a szobákba lévő radiátorokig és vissza.
Az épület tetőterébe tervezett védelmi központ, műszaki pihenő fűtését elektromos fűtőberendezések (infra panel), a meleg vízellátást elektromos bojler biztosítják.
10. Vízellátás:
A vízellátás közműves vízvezetékről történik. Fővezetékről leágazó vezeték ki van építve a telekhatáron belül a jelenlegi gátőrházig. A meglévő vezetékről a helyszínrajzon jelölt helyen le kell ágazni egy DN 32 méretű csővezetékkel az építendő gátőrház irányába. Külön rendszerrel kell az ivóvizet betáplálni a gátőrházba és a védelmi központba. A két rendszert mérőórával kell felszerelni. az épületen belüli építendő vezetékek ½” réz, acél vagy műanyag HENCO csövek lehetnek.
11. Szennyvízelvezetés:
Mivel az ingatlan mentén szennyvízelvezető közműcsatorna nem található, a tervezett épületben keletkezett szennyvíz elhelyezésére az épület É-i oldalán 20 köbméteres vízzáró, vasbeton falazatú szennyvíztárolót terveztünk.
12. Csapadékvíz elvezetés:
A csapadékvíz szabad elfolyással a telekhatáron belül szivárog el.
13. Elektromos ellátás:
A telekhatáron belül a meglévő gátőrházig elektromos légvezeték van kiépítve. A légvezetékről leágazó vezetéket kell létesíteni az elektromos fogyasztásmérő szekrényig földkábel kivitelben. A mindenkori gátőr lakhatására szolgáló földszinti lakórészt és a tetőtérben tervezett védelmi központ áramellátását igény szerint külön fogyasztás mérő órával ellátva terveztük. A mérőóráknál el kell helyezni egy áramtalanító kapcsolót. A földszinti és a tetőtéri előtérben ki kell alakítani az áramkörönkénti kismegszakítókat. A tetőtér áramellátását úgy terveztük, hogy az megfeleljen a tervezett elektromos fűtésnek. A belső vezetékek védőcsövezve készülnek.
14. Villámvédelem:
Az OTSZ értelmében a jelen épület építéséhez külső villámvédelem kiépítése nem szükséges. Beépítésre kerülő nagy értékű, túlfeszültségre érzékeny elektromos berendezések védelme érdekében a gátőrház és műszaki pihenő elosztóba 1.+2. fokozatú („B+C”) villámáram és túlfeszültség védő berendezéseket terveztünk be.
A közbeszerzés tárgyának részletes adatait és követelményeit az ajánlattételi felhívás mellékleteként csatolt egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, építési engedélyes terv (Vásárosnamény Város Önkormányzat Jegyzője által kiadott jogerős építési engedély száma: 6157-9/2017.) és a kivitelezési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Építési munkákra vállalt jótállás a kötelezően előírt min. 36 hónapot meghaladóan (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mark-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vár u. 1.
Város: Ibrány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4484
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23386024-2-15

Hivatalos név: Kulcsár-Fém Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyerdő Ipartelep u. 19-21
Város: Ibrány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4484
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11866866-2-15

Hivatalos név: K. F. ZS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szőlő köz 8.
Város: Ibrány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4484
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13676283-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A nyertes ajánlattevő Mark-Ép Kft. ajánlata szerint az építési munkák elvégzését nettó 45 024 440 Ft vállalkozói díjért teljesítette volna. A nyertes ajánlattevő vállalkozó azonban az általa foglalkoztatott, az építkezés lebonyolításához szükséges szakemberek felmondása, illetőleg az építőiparban tapasztalható munkaerőhiány miatt a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatkérővel nem kötötte meg, mivel a rendelkezésére álló munkaerővel a szerződés teljesítésére nem lenne képes. Tekintettel arra, hogy az eljárásban 2. helyezett kihirdetésére nem kerül sor, a közbeszerzés tárgyát képező építési munkák szerződéskötés hiányában nem valósulnak meg.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges