Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:4042/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bercel Község Önkormányzata
Teljesítés helye:A teljesítés helye: 09, 081/1, 081/2, 098/4, 257, 109/3, 109/7, 109/5, 109/6, 109/7, 2, 244 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Penta Általános Építőipari Kft.;Tarjánvölgyi Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bercel Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15437
Postai cím: Béke út 1.
Város: Bercel
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2687
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jánvári Andrásné
Telefon: +36 35384303
E-mail: hivatal@bercel.hu
Fax: +36 35535019
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bercel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bercel.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bercel, Gólya-patak 6+590 km szelvényében létesítendő árvízcsúcs csökkentő „Zöld” tározó kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bercel, Gólya-patak 6+590 km szelvényében létesítendő árvízcsúcs csökkentő „Zöld” tározó kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45243510-0
45246400-7
45246410-0
45247230-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 09, 081/1, 081/2, 098/4, 257, 109/3, 109/7, 109/5, 109/6, 109/7, 2, 244 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bercel Község Önkormányzata 2002. évben határozta el, hogy a Gólya - patakon több
funkciós tározót létesít. A tározó fő feladatának az árvízcsúcs csökkentést szánták. A tározó terveinek elkészülte után a Gólya - patak jelentős árvízkárokat okozott a településen 2005. április hónapban, illetve 2010. május hónapban, de a tervezést megelőző időszakban csapadékosabb években többször elöntötte a falu veszélyeztetett területeit. A létesítmény kivitelezésénél fontos szem előtt tartani, hogy már egy részben elkészült létesítmény tovább építését kell megvalósítani. Ennek megfelelően fokozottan figyelni kell arra, hogy a már meglévő és az újonnan épített létesítmények szerves egységet képezzenek és együtt dolgozzanak. A fentiekben említett megállapítások leginkább a völgyzárógátra és az egyesített fenékürítő és árapasztó műtárgyra, valamint a járható csőalagútra vonatkoznak.
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3- 15-NG1-2016-00030. azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17647 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Tarjánvölgyi Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Katona J. u. 7.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 142709200
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45243510-0
45246400-7
45246410-0
45247230-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: A teljesítés helye: A teljesítés helye: 05/39, 081/1, 081/2, 089, 098/4, 099, 2, 244, 257 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bercel Község Önkormányzata 2002. évben határozta el, hogy a Gólya - patakon több
funkciós tározót létesít. A tározó fő feladatának az árvízcsúcs csökkentést szánták. A tározó terveinek elkészülte után a Gólya - patak jelentős árvízkárokat okozott a településen 2005. április hónapban, illetve 2010. május hónapban, de a tervezést megelőző időszakban csapadékosabb években többször elöntötte a falu veszélyeztetett területeit. A létesítmény kivitelezésénél fontos szem előtt tartani, hogy már egy részben elkészült létesítmény tovább építését kell megvalósítani. Ennek megfelelően fokozottan figyelni kell arra, hogy a már meglévő és az újonnan épített létesítmények szerves egységet képezzenek és együtt dolgozzanak. A fentiekben említett megállapítások leginkább a völgyzárógátra és az egyesített fenékürítő és árapasztó műtárgyra, valamint a járható csőalagútra vonatkoznak.
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 142709200
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Tarjánvölgyi Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Katona J. u. 7.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a vállalkozási szerződés 1. pontjának 1. alpontját a teljesítés helyének helyrajzi számait illetően az alábbiakban foglaltak szerint módosítják:
"Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbezsrezési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott felújítási kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel (teljesítés helye: 05/39, 081/1, 081/2, 089, 098/4, 099, 2, 244, 257. hrsz.)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tekintettel arra, hogy a módosítás következtében a szerződés ellenértéke nem változik, a módosítás nem határoz meg olyan új feltételt, amely, ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tette volna lehetővé, így jelen módosításra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdése alkalmazandó, mely szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 142709200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 142709200 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben